Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.

Centrum hiporehabilitace Mirákl je organizace, která vznikla v roce 2011 za účelem rozvoje léčby s využitím koně – hiporehabilitace. Věříme, že koně dětem ukazují cestu, jak se volně a beze strachu pohybovat. A to navíc mimo prostředí bílých plášťů.

Našimi klienty jsou především děti, a to již od 3 měsíců věku. Zaměřujeme se na neurologické a ortopedické diagnózy, dále na genetické onemocnění, poúrazové stavy či zrakové a sluchové postižení, zároveň i na lehké funkční problémy pohybového systému a prevenci jejich vzniku.

Hlavní činností je celoroční pořádání hiporehabilitačních pobytů v nádherném areálu hospodářského dvora v Bohuslavicích, který je obklopen čistou vysočinskou přírodou. Pořádáme různé typy inovativních kurzů, workshopů; stěžejním kurzem je pak certifikovaný kurz Hipoterapie u DMO, který absolventa opravňuje k výkonu hipoterapie jako fyzioterapeutické metody. Akreditaci od Ministerstva zdravotnictví jsme získali v roce 2014. Jsme členy Klinické zájmové skupiny Hipoterapie a pravidelně přednášíme na celosvětových konferencích (Athény 2012, Taiwan 2015).

 

Děkujeme našim klientům za důvěru v nás a v naše zvířecí terapeuty – bez vás by naše práce neměla smysl. Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomáhají jak finančně, tak materiálně. Udržet vlastní provoz je možné jen díky vaší pomoci.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají svou vlastní prací a přispívají nám radou či vlastními zkušenostmi. A děkujeme našim rodinám, že nás v naší často nesnadné práci podporují.Aktuality

» Více aktualit

Sebepoznání pomocí koní koní 24.5. – 25.5.2019

29.11.2018

Vážení příznivci naší organizace, pro velký zájem jsme vypsali pro příští rok další „kurz“ tzv. Sebepoznání pomocí koní (Habe diem), a to v termínu 24.5. – 25.5.2019. Máte-li zájem se dozvědět něco o sobě a dále se rozvíjet,  neváhejte náš kurz vyzkoušet.

Více informací

Říjen v plném proudu

26.10.2018

Počasí nám prostě vychází a nezklamalo nás ani u dvou říjnových pobytů. Na obou pobytech jsme přivítali 15 dětí a zažili mnoho krásných zážitků.

Více informací

Prodloužené hiporehabilitační víkendy pro školní děti

8.10.2018

Vážení rodiče, přichystali jsme pro vás novou nabídku hiporehabilitačních pobytů v podobě prodlouženého víkendu pro školní děti s upraveným programem, a to v měsíci prosinci a lednu.

Více informací

Prosíme – podpořte nás svými hlasy

28.9.2018

Nadace Jistota Komernčí banky pro letošní rok vypsala grant, kterého jsme se díky našemu dobrovolníkovi mohli zúčastnit. Prosíme, hlasujte za naši organizaci na facebook.

Více informací