Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.

Centrum hiporehabilitace Mirákl je organizace, která vznikla v roce 2011 za účelem rozvoje léčby s využitím koně – hiporehabilitace. Věříme, že koně dětem ukazují cestu, jak se volně a beze strachu pohybovat. A to navíc mimo prostředí bílých plášťů.

Našimi klienty jsou především děti, a to již od 3 měsíců věku. Zaměřujeme se na neurologické a ortopedické diagnózy, dále na genetické onemocnění, poúrazové stavy či zrakové a sluchové postižení, zároveň i na lehké funkční problémy pohybového systému a prevenci jejich vzniku.

Hlavní činností je celoroční pořádání hiporehabilitačních pobytů v nádherném areálu hospodářského dvora v Bohuslavicích, který je obklopen čistou vysočinskou přírodou. Pořádáme různé typy inovativních kurzů, workshopů; stěžejním kurzem je pak certifikovaný kurz Hipoterapie u DMO, který absolventa opravňuje k výkonu hipoterapie jako fyzioterapeutické metody. Akreditaci od Ministerstva zdravotnictví jsme získali v roce 2014. Jsme členy Klinické zájmové skupiny Hipoterapie a pravidelně přednášíme na celosvětových konferencích (Athény 2012, Taiwan 2015).

 

Děkujeme našim klientům za důvěru v nás a v naše zvířecí terapeuty – bez vás by naše práce neměla smysl. Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomáhají jak finančně, tak materiálně. Udržet vlastní provoz je možné jen díky vaší pomoci.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají svou vlastní prací a přispívají nám radou či vlastními zkušenostmi. A děkujeme našim rodinám, že nás v naší často nesnadné práci podporují.Aktuality

» Více aktualit

Děkujeme firmě THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.

13.6.2020

Milí příznivci naší organizace,rádi bychom s vámi sdíleli radostnou novinu. Podařilo se nám uspět v grantovém řízení firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. s projektem Podpora komplexní terapie u handicapovaných dětí v rámci intenzivních hiporehabilitačních pobytů.Velmi děkujeme za jejich sponzorský dar v celkové hodnotě 40 000 Kč. A vy se můžete těšit na nové pomůcky …

Více informací

Zachraňme hipoterapii

31.3.2020

Milí příznivci naší organizace, obracíme se na vás s prosbou o pomoc. Tímto dnem spouštíme kampaň „Zachraňme hipoterapii“ na Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1202821, kde můžete finančně podpořit naší organizaci. Bohužel karanténa nás vrhá do existenčních potíží. Rádi bychom díky vaší pomoci pokryli alespoň náklady na našich 8 koní. Měsíční náklady na jejich ustájení, krmivo, výcvik a další služby …

Více informací

Podpořme se navzájem

16.3.2020

Podpořte Kalendář, který pomáhá a který mimojiné pomohl částku 45 000 Kč v letošním roce i nás.

Více informací

Provoz hiporehabilitačních pobytů při nouzovém stavu v ČR

14.3.2020

Vážení rodiče, Provoz našich hiporehabilitačních pobytů zůstává zachován, pouze budeme přistupovat na určitá bezpečnostní opatření. Upozorňujeme, že na pobyt je možné se dostavit pouze bez zdravotních obtíží typu zvýšené teploty, kašle, dušnosti, dechové nedostatečnosti apod. Všichni účastníci pobytu budou při příjezdu předkládat bezinfekčnost a čestné prohlášení o tom, že se v posledních 14 dnech nevrátili …

Více informací