Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.

Centrum hiporehabilitace Mirákl je organizace, která vznikla v roce 2011 za účelem rozvoje léčby s využitím koně – hiporehabilitace. Věříme, že koně dětem ukazují cestu, jak se volně a beze strachu pohybovat. A to navíc mimo prostředí bílých plášťů.

Našimi klienty jsou především děti, a to již od 3 měsíců věku. Zaměřujeme se na neurologické a ortopedické diagnózy, dále na genetické onemocnění, poúrazové stavy či zrakové a sluchové postižení, zároveň i na lehké funkční problémy pohybového systému a prevenci jejich vzniku.

Hlavní činností je celoroční pořádání hiporehabilitačních pobytů v nádherném areálu hospodářského dvora v Bohuslavicích, který je obklopen čistou vysočinskou přírodou. Pořádáme různé typy inovativních kurzů, workshopů; stěžejním kurzem je pak certifikovaný kurz Hipoterapie u DMO, který absolventa opravňuje k výkonu hipoterapie jako fyzioterapeutické metody. Akreditaci od Ministerstva zdravotnictví jsme získali v roce 2014. Jsme členy Klinické zájmové skupiny Hipoterapie a pravidelně přednášíme na celosvětových konferencích (Athény 2012, Taiwan 2015).

 

Děkujeme našim klientům za důvěru v nás a v naše zvířecí terapeuty – bez vás by naše práce neměla smysl. Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomáhají jak finančně, tak materiálně. Udržet vlastní provoz je možné jen díky vaší pomoci.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají svou vlastní prací a přispívají nám radou či vlastními zkušenostmi. A děkujeme našim rodinám, že nás v naší často nesnadné práci podporují.Aktuality

» Více aktualit

Výuka na 3 LF s podporou nadace Avast

28.1.2021

Máme zakončený zimní semestr povinně volitelného předmětu Hipoterapie u DMO na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Díky podpoře nadačního fondu Avast se nám podařilo proškolit na 40 studentů fyzioterapie!!

Více informací

Nadační fond nás opět podpořil v těžkých chvílích

3.8.2020

V době, kdy z důvodů epidemických opatření bylo zrušeno několik pobytů, nám velkou oporou byla nadace Avast. Jejich podpora v celkové částce 50 000 Kč byla využita na ustájení našich hiporehabilitačních koní.

Více informací

Děkujeme firmě THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.

13.6.2020

Milí příznivci naší organizace,rádi bychom s vámi sdíleli radostnou novinu. Podařilo se nám uspět v grantovém řízení firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. s projektem Podpora komplexní terapie u handicapovaných dětí v rámci intenzivních hiporehabilitačních pobytů.Velmi děkujeme za jejich sponzorský dar v celkové hodnotě 40 000 Kč. A vy se můžete těšit na nové pomůcky …

Více informací

Děkujeme nadačnímu fondu AVAST

1.6.2020

Velmi děkujeme této nadaci, která nás podpořila v roce 2019 hned dvakrát. Jedním z grantů byla podpora v hodnotě 50 000 Kč na hiporehabilitační pobyty. Díky druhému grantu také v hodnotě 50 000 Kč mohly na našem pracovišti proběhnout tři interní kurzy pro naše zaměstnance. Dva z nich se týkaly přirozené komunikace s koněm vedené …

Více informací