CK Hipoterapie u DMO

CK Hipoterapie u DMO

MILÍ ZÁJEMCI O NÁŠ KURZ, PRO ROK 2024/2025 NEBUDEME OTVÍRAT DALŠÍ ROČNÍK TOHOTO KURZU. Pokud chcete dostávat aktuální informace, napiště na email katerina.marikova@chmirakl.cz. Pro potenciální zájemce proběhne informativní webinář v březnu 2024.

Informace o proběhlém kurzu 2022/2023

JEDNÁ SE O JEDINÝ CERTIFIKOVANÝ KURZ HIPOTERAPIE V ČR UZNANÝ A AKREDITOVANÝ MZ ČR. OD PODZIMU SPOUŠTÍME 3.ROČNÍK KURZU PRO ROK 2022/2023. Níže uvádíme již přesné termíny kurzu.

MOŽNOST ÚHRADY HIPOTERAPIE Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Na základě certifikovaného kurzu získáte odbornou způsobilost k výkonu hipoterapie od MZ ČR. V případě, že máte uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, můžete hipoterapii vykazovat pod kódem 21221 u dětí s různými diagnózami ve věku 3 měsíců až 21 let.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Případní zájemci se můžou hlásit již teď na emailu katerina.marikova@chmirakl.cz nebo na telefonu 607 616 104 NEJPOZDĚJI však do 30.5.2021. Do emailu uveďte vaše celé jméno, datum narození a fakturační údaje, v příloze zašlete scan dokladu o vzdělání v oboru fyzioterapie či ergoterapie.

Celkový počet je 200 vyučovacích hodin včetně praktické části.

HARMONOGRAM KURZU PRO ROK 2022/2023:

Teoretická část kurzu

1.BLOK 10.9. - 11.9.2022 
úvod do hiporehabilitace, klinický obraz DMO a jeho diagnostika ( MUDr. Zoran Nerandžič, MUDr. Irena Borčinová, Bohuslavice)

2.BLOK 11.11. - 13.11.2022
psychosociální oblast hiporehabilitace, managment provozu, výcvik HR koně ( Piafa Vyškov, Vyškov)

3.BLOK (listopad) 19.11. - 20.11.2022
biomechanika pohybu koně, etologie koní, výcvik a výchova hiporehabiliatčního koně ( MVDr. Dominika Švehlová, , Ing. Daniela Šeneklová, Bohuslavice)

4.BLOK (prosinec) 3.12. - 4.12.2022
teoretická východiska Hipoterapie u DMO – metodika, kineziologický rozbor, konkrétní terapeutické sekvence dle klinického obrazu DMO, parajezdectví ( MUDr. Jana Kulichová, Mgr. Kateřina Maříková) 

Teoreticko-praktická část kurzu

8.1. - 14.1.2023  teoreticko-praktická část (praktický nácvik - kineziologický rozbor, polohy v hipoterapii, manuální kontakty, bezpečnost, výběr koně a kvalita kroku aj., Bohuslavice)

20.5.2023   hipoterapie u skolióz (Mgr.Monika Wimmerová, Kladno)

Praktická část kurzu

únor – srpen 2023 dle vašeho výběru ve střediscích CH Mirákl (Bohuslavice) a Piafa Vyškov (Vyškov)

Závěrečné zkoušky

srpen 2023 (Bohuslavice)

Anotace kurzu

Cílem kurzu je vytvořit ucelené vzdělání v oblasti hipoterapie, které by obsahovalo teoretické podklady v oblasti hipoterapie a dětské mozkové obrny a zároveň i praktickou část, kde by se účastník naučil klinické praxi v hipoterapii. Kurz přinese zejména odbornost do oboru hipoterapie a standardizuje v současné době velmi variabilní přístupy. Absolventi kurzu budou schopni samostatně provozovat hipoterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou, předávat své zkušenosti, vědomosti a dovednosti v souladu s novějšími poznatky z oboru hipoterapie.

Profil absolventa a získání odborné způsobilosti

Kurz je určen dle zákona 96/2004 Sb. Specializace ve zdravotnictví, Fyzioterapie pro držitele osvědčení fyzioterapeut a ergoterapeut.

Profil absolventa:

Absolvent certifikovaného kurzu Hipoterapie u dětské mozkové obrny bude připraven na výkon hipoterapie u diagnózy dětská mozková obrna.

Charakteristika výstupních vědomostí, dovedností a postojů, tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka certifikovaného kurzu získal/a odbornou zvláštní způsobilost:

Fyzioterapeut se specializací na hipoterapii u DMO je způsobilý k následujícím činnostem:

 1. Prakticky vykonává metodu hipoterapie u dětí od 3 měsíců do 21 let s dětskou mozkovou obrnou.
 2. Je schopen provést diagnostiku a sestavit následný dlouhodobý a krátkodobý plánu hipoterapie.
 3. Na základě diagnostiky je schopen vybrat koně pro daného klienta a zároveň zvolit vhodné proměnné faktory v hipoterapii tak, aby léčba byla co nejefektivnější.
 4. Je schopen vybrat si pro svoji činnost cvičitele koně, jeho vodiče a asistenta v hipoterapii, je schopen vodiče hodně korektně instruovat během terapeutické jednotky.
 5. Vede a školí studenty ve formách celoživotního vzdělání.

Více informací ohledně způsobilosti absolventa kurzu získáte u Mgr. Kateřiny Maříkové (garanta kurzu) na telefonním čísle +420 607 616 104 nebo na emailu katerina.marikova@chmirakl.cz.

Rozsah kurzu

Rozsah teoretické části kurzu: 60 vyučovacích hodin

 • Lektoři: Ludmila Švandová, MUDr. Zoran Nerandžič, MVDr. Dominika Švehlová, MUDr. Jana Kulichová, Mgr. Kateřina Maříková, Ing. Jana Podrápská, Jana Podrápská, Ing. Daniela Šeneklová
 • Místo konání: Hospodářský dvůr Bohuslavice, Piafa Vyškov

Rozsah teoreticko-praktické části kurzu: 65 vyučovacích hodin

 • Lektoři: Mgr. Kateřina Maříková, Ing. Jana Podrápská, Mgr. Monika Wimmerová, Ing.Pavlína Plicová
 • Místo konání: Hospodářský dvůr Bohuslavice, HSO Falco

Rozsah praktické části kurzu: 65 vyučovacích hodin

 • Lektoři: Mgr. Kateřina Maříková, Ing. Et Bc. Jana Podrápská
 • Místo konání: Hospodářský dvůr Bohuslavice, Piafa Vyškov

Cena kurzu: 29.500 Kč splatné do srpna 2022, do 30.6.2022 splatná nevratná záloha ve výši 9 000 Kč

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude kurz zrušen a záloha bude všem účastníkům vrácena.

Max. počet: 10 účastníků

UBYTOVÁNÍ A STRAVA

Zajišťuje si každý účastník kurzu sám, v úvodním emailu dostanete informace o různých ubytovacích zařízení v okolí pořádání kurzu.

UČEBNÍ PLÁN

Teoreticko-praktická část

Počet hodin

Kineziolog. vyšetření v hipoterapii

10

Polohy v hipoterapii

10

Bezpečnost

5

Práce ze země

6

Jezdecký výcvik

20

SMS versus disociace

Kůň v hipoterapii

9

5

Celkem

65

Praktická část

Počet hodin

Práce s klientem obecně

5

Vyšetření klienta

10

Práce s klientem u konkrétních forem DMO

50

Celkem

65

Způsob ukončení

 1. Test zahrnující teoretické poznatky z kurzu.
 2. Zpracovaná kazuistika během průběhu praktické části kurzu na jednoho klienta využívajícího hipoterapii a její obhajoba před komisí.
 3. Praktická zkouška u vybraného klienta – vyšetření, závěr vyšetření, návrh krátkodobého a dlouhodobého plánu, výběr koně, terénu a tempa jeho kroku pro vybraného klienta a následné předvedení hipoterapeutické jednotky v praxi.
 4. Praktická zkouška jízdy na koni a práce s ním.
 5. Absolvent obdrží certifikát opravňující k provozování hipoterapie u DMO.