Nadace

SPOLUPRACUJÍCÍ NADACE

Uvědomujeme si velkou finančí zátež, které je rodina s dítětem se zdravotním znevýhodněním vystavena. Proto jsme nejen nestátní zdravotnick zařízení, ale i neziskovou organizací. Snažíme se o vícezdrojové financování s cílem udržet cenu pobytů na co nejnižší možné částce – s podporou soukromých či firemních dárců, za pomoci grantů a dotací.

Navazujeme spolupráci s mnohými nadacemi, které podporují jednotlivé děti. U některých nadací se jedná již o několikaletou spolupráci, která je pro všechny velkým přínosem. Proto rádi zde uvedeme nadace, se kterými máme skvělé zkušenosti a vám doporučujeme - nebojte se je oslovit.

Organizace, které pomáhají financovat pobyty přímo našim rodinám:

 1. Život dětem
 2. Asociace rodičů dětí s DMO
 3. Nadační fond pro předčasně narozené děti
 4. Velvet Smile
 5. Radost Příbramáčkům
 6. Nadace Sirius
 7. Nadace Agrofert
 8. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 9. Sběráček – Daruj, sbírej, pomáhej
 10. Nadační fond Ivany Zemanové
 11. Cesta životem bez bariér
 12. Nadační fond Helpínek
 13. Saves help
 14. Nadační fond Josefa a Olgy Řepkových
 15. Vzhůru k zázrakům
 16. Donio.cz

Spolupracujeme také se sbírkovým portálem znesnaze21.cz. Klienti CH Mirákl mohou zakládat sbírky bez poplatku a navíc s podporou sociálních pracovnic, které pomůžou sbírku založit.

V případě jakýkoliv dotazů ohledně finačních záležitostí a využívání nadačních darů kontaktujte ekonomku naší organizace Jitku Krákorovou na emailu jitka.krakorova@chmirakl.cz.