Kurzy

Kurzy

Jsme jediným akreditovaným zařízením MZ ČR od roku 2016 a školíme fyzioterapeuty v odborné způsobilosti pro výkon hipoterapie u dětí, v rámci certifikovaného kurzu. Díky tomuto úspěchu se hipoterapie stala oficiální léčebnou metodou a je možné ji vykazovat jako metodu kineziologie II. pod kódem 21221.

CK Hipoterapie u DMO

CK Hipoterapie u DMO

Habe Diem - Sebepoznání pomocí koní

Habe Diem - Sebepoznání pomocí koní

Praxe a stáže

Praxe a stáže

Semináře

Semináře