Semináře

Semináře

Každý rok pořádámě 2-3 workshopy vycházející z metodiky Hipoterapie u DMO. Jsou vhodné jako refresch pro absolventy certifikovaného kurzu, tak i pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty, neurology či rehabiliatční lékaře, věnující se hipoterapii u dětí se zdravotním znevýhodněním. 

Pro rok 2024 budeme otevírat tyto workshopy: 

1. Hipoterapie u dětí se spinální muskulární atrofií: 28. - 29.3.2024

2. Kineziologické vyšetření pro účely hipoterapie: 26. - 27.9.2024

Hipoterapie u dětí se spinální svalovou atrofií

Termín kurzu: 28. - 29.3.2024

Anotace kurzu

Cílem kurzu je nastínit základní principy a aspekty hipoterapie u dětí se spinální svalovou atrofií. Probereme základní mechanismy účinku pohybové terapie v návaznosti na nervosvalová onemocnění, ale i v návaznosti na léky modifikující onemocnění. Rozebereme si klinicky obraz SMA a naučíme se základní principy vyšetření dětí s SMA včetně standardizovaných testů. Věnovat se budeme krátkodobému a dlouhodobému návrhu hipoterapie za pomoci videozáznamů. Součástí kurzu bude i ukázka vyšetření na klientech CH Mirákl s následným provedením terapie.

Harmonogram kurzu

Čtvrtek

14.00 - 14.30 prezence účastníků

14.30 - 15.30   o SMA, základní principy pohypové terapie u dětí s SMA

15.30 - 17.00   specifika hipoterapie, základy kineziologického vyšetření u dětí s SMA, psychosomatický dopad diagnózy SMA

17.30 - 18.30   klinický obraz dětí s SMA

Pátek

9.00 – 11.00     kineziologický rozbor u dětí s SMA - teoreticko-praktický nácvik (ukázka videí, příklady z praxe)

11.30 - 12.30   stanovení krátkodobé a dlouhodobého cíle hipoterapie

12.30 – 13.30  oběd

13.30 – 16.00  ukázka vyšetření na klientech CH Mirákl s následnou terapií

16.00 – 17.00  diskuze nad prezentovanými klienty, dotazy

17.00 zakončení kurzu

Akreditace

Akce má uděleno souhlasné stanovisko k zařazení akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR. Akci je přiděleno číslo 22/012 a přísluší jí počet 4 kreditních bodů /CEU/ dle interního předpisu UNIFY ČR.

Garant: Mgr. Kateřina Maříková

Kredity: 4

Počet hodin: 12

Organizační záležitosti

Místo konání: Bohuslavice 10, Telč 588 56, Hospodářský dvůr Bohuslavice, areál hipoterapie – herna

Max. počet účastníků: 12
Cena kurzu: 7 000 Kč, pro účastníky CK cena 4 000 Kč 

V ceně kurzu není oběd, zajištěno bude drobné občerstvení během kurzu.

Přihlášení na kurz je možné na emailu katerina.marikova@chmirakl.cz. Do předmětu emailu napište název kurzu, do textu pak vaše fakturační údaje. Platbu za kurz prosíme uskutečnit na základě námi zaslané faktury.

Ubytování: Doporučujeme velmi pěkné ubytování v Nové Říši – www.penzion-u-pelejovych.cz nebo v Hladově – www.bilyberanek.cz

Dále pak:

http://www.kypruvmlyn.cz/
https://www.ceskehory.cz/ubytovani/cenik/chata-pod-javorici-lhotka-telc.html?ref=1x0ro
https://www.ceskehory.cz/ubytovani/cenik/ubytovani-pod-lipou-lhotka-u-telce.html?ref=1x0ro
 
 

Kineziologický rozbor pro účely hipoterapie dětí se zdravotním znevýhodněním

Termín kurzu: 26. - 27.9.2024

Anotace kurzu

Cílem kurzu je nastínit základní principy a aspekty vyšetření dětí se zdravotním znevýhodněním. Naučíme se orientovat v lékařských zprávách pro účely diferenciální diagnostiky v hipoterapii, dále pak jednotlivé diagnostické testy, věnovat se budeme i participačnímu cíly. Na základě vyšetření se naučíme stanovit cíl terapie a návrh terapie. Součástí kurzu bude i ukázka vyšetření na klientech CH Mirákl s následným provedením terapie.

Harmonogram kurzu

Čtvrtek

14.00 - 14.30 prezence účastníků

14.30 - 15.30   základní principy vyšetření dětí, participační cíl

15.30 - 17.00   práce s lékařskými zprávami, diferenciální diagnostika, kontraindikace v hipoterapii

17.30 - 18.30   psychomotorický vývoj dítěte (diskuze)

Pátek

9.00 – 11.00     vyšetřovací protokol, stanovení cílu a návrhu terapie

11.30 - 12.30   ukázka videí, příklady z praxe

12.30 – 13.30 oběd

13.30 – 16.00 ukázka vyšetření na klientech CH Mirákl s následnou terapií

16.00 – 17.00 diskuze nad prezentovaným klientem, dotazy

17.00 zakončení kurzu

Akreditace

Akce má uděleno souhlasné stanovisko k zařazení akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR. Akci je přiděleno číslo 22/012 a přísluší jí počet 4 kreditních bodů /CEU/ dle interního předpisu UNIFY ČR.

Garant: Mgr. Kateřina Maříková

Kredity: 

Počet hodin: 12

Organizační záležitosti

Místo konání: Bohuslavice 10, Telč 588 56, Hospodářský dvůr Bohuslavice, areál hipoterapie – herna

Max. počet účastníků: 12
Cena kurzu: 7 000 Kč, pro absolventy CK 4 000 Kč

V ceně kurzu není oběd, zajištěno bude drobné občerstvení během kurzu.

Přihlášení na kurz je možné na emailu katerina.marikova@chmirakl.cz. Do předmětu emailu napište název kurzu, do textu pak vaše fakturační údaje. Platbu za kurz prosíme uskutečnit na základě námi zaslané faktury.

Ubytování: Doporučujeme velmi pěkné ubytování v Nové Říši – www.penzion-u-pelejovych.cz nebo v Hladově – www.bilyberanek.cz

Dale pak:

http://www.kypruvmlyn.cz/
https://www.ceskehory.cz/ubytovani/cenik/chata-pod-javorici-lhotka-telc.html?ref=1x0ro
https://www.ceskehory.cz/ubytovani/cenik/ubytovani-pod-lipou-lhotka-u-telce.html?ref=1x0ro
 
 

Dále nabízíme tyto typy workshopů:

  1. Canisterapie u dětí se zdravotním znevýhodněním
  2. Asistovaný sed v hipoterapii
  3. Výběr koně pro účely hipoterapie u dětí se zdravotním znevýhodněním
  4. Využití manuálních kontaktů v hipoterapii
  5. Terapeutické čištění koní dle principů Bobath konceptu
  6. Využití senzorické integrace v hipoterapii

V případě zájmu o některý z workshopů, který pro letošní rok není vypsán, kontaktujte Kateřinu Maříkovou na emailu katerina.marikova@chmirakl.cz. Po domluvě je možné ho otevřít.

Obsah kurzů

Asistovaný sed v hipoterapii

Anotace kurzu

Cílem kurzu je naučit účastníky správné terapeutické provedení polohy asistovaného sedu v hipoterapii. Důkladně probereme jeho možné indikace a kontraindikace včetně možných úskalí jeho použití v praxi. Naučíme se různé typy asistovaných sedů vázaných na stanovený cíl terapie, rozebereme biomechanické aspekty aktivního sedu terapeuta a pasivního sedu klienta, naučíme se na sobě korektní sed pro aplikaci asistovaného sedu. Krátce se zmíníme o přípravě koně pro tuto polohu a o bezpečnostních pravidlech. Vyzkoušíme si možné manuální kontakty, které lze během hipoterapeutické jednotky použít. Nastíníme si vliv různé biomechniky pohybu koňského hřbetu vázané na tempo a délku kroku koně a vliv na polohu asistovaného sedu.  Součástí kurzu bude i ukázka asistovaného sedu na klientech CH Mirákl.

Harmonogram kurzu

9.00 – 9.30 prezence účastníků

9.30 – 10.30 indikace a kontraindikace asistovaného sedu

10.30 – 11.30 aktivní sed fyzioterapeuta, pasivní sed klienta

11.30 – 12.30 prezentace videí a ukázka možných typů asistovaného sedu

12.30 – 13.30 oběd

13.30 – 14.30 příprava koně pro asistovaný sed, bezpečnostní pravidla

14.30 – 15.00 vliv variability pohybu koňského hřbetu na polohu asistovaného sedu

14.30 – 16.00 ukázka asistovaného sedu na klientech CH Mirákl 

16.00 – 17.00 diskuze nad prezentovanými klienty, dotazy

17.00 zakončení kurzu

Akreditace

Garant: Mgr. Kateřina Maříková

Kredity:

Počet hodin: