Tisková zpráva

2. 11. 2022

 

 

Hipoterapie vyžaduje precizní znalosti i spoustu citu. Pro koně i pro těžce nemocné děti, kterým zde pomáhají

 

Největší české středisko hiporehabilitace slaví 10 let. Terapií, která využívá příznivý vliv koňského hřbetu na lidskou motoriku, zde každým rokem projdou stovky dětí se specifickými potřebami. A přestože ony vnímají Mirákl jako pohodové místo, na němž si užívají týden plný zábavy, jde o vysoce specializované pracoviště. Spolupracuje se špičkovými lékaři i předními českými univerzitami. Věnuje se výuce studentů, přednáší na mezinárodních konferencích. A jako jediné v ČR získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví. V současné době v Miráklu probíhají také výzkumné projekty na Downův syndrom a Spinální muskulární atrofii.

Hipoterapie využívá pohyb koňského hřbetu v kroku pro ovlivnění motorického chování dítěte. „V Miráklu se zaměřujeme zejména na neurologické a ortopedické diagnózy, genetická onemocnění, poúrazové stavy, či děti s hybnými nebo kognitivními poruchami“, vysvětluje ředitelka a zakladatelka centra Mgr. Kateřina Maříková, která je zároveň předsedkyně KZS Hipoterapie pod UNIFY. Stěžejní náplní pobytů je zde hipoterapie, která je doplňována canisterapií, arteterapií, muzikoterapií a dalšími aktivitami, jež jsou vždy přizpůsobeny individuální situaci každého dítěte.

 „Naše práce má dva hlavní cíle. Naším hlavním posláním je zkvalitňovat život dětí se speciálními potřebami. Současně s tím se ale snažíme metodu hipoterapie dál vyvíjet a zdokonalovat ji tak, aby každému pacientovi přinesla maximální možný užitek,“ popisuje.

Výuka nových terapeutů

I proto Mirákl spolupracuje s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. „Studenti zde mají už třetím rokem možnost absolvovat předmět Hipoterapie u dětské mozkové obrny. Je velmi důležité, aby se studenti o této metodě dozvěděli a naučili se ji.  Je potřeba, aby se prováděla maximálně kvalitně,“ říká doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., která na lékařské fakultě tento předmět garantuje.

V Miráklu doufají, že spolupráce s vysokými školami a osvěta mezi budoucími lékaři a fyzioterapeuty pomůže do budoucna zlepšit dostupnost hiporehabilitační péče. „Máme velice dlouhou čekací listinu a bohužel nemáme kapacitu věnovat se všem, kteří by naši pomoc potřebovali,“ popisuje Kateřina Maříková. A protože kvalitně vedenou hipoterapii mohou poskytovat pouze speciálně proškolení fyzioterapeuté, začal Mirákl organizovat také certifikované kurzy pro fyzioterapeuty. „Máme akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro kurz Hipoterapie u Dětské mozkové obrny,“ přibližuje. A dodává, že jsou jedinou organizací, která tuto akreditaci získala.

Zároveň v současné době v Miráklu probíhají dva unikátní výzkumné projekty. Jedná se o speciální pobyty pacientů s Downovým syndromem a se Spinální muskulární atrofií.

Koně a jejich pohyb se při práci fyzioterapeutů v Česku využívají přibližně 40 let. U zrodu hipoterapie u nás tehdy stál i MUDr. Zoran Nerandžič. „Jsem moc rád, že se Miráklu podařilo vybudovat středisko, které dokáže pomoct dětem i s velmi vážnými diagnózami. Uvědomuji si, kolik je za vším úsilí a práce,“ vysvětluje Nerandžič a dodává: „troufám si tvrdit, že Mirákl je špičkové středisko i v celosvětovém měřítku.“

Finanční podpora

Péče o děti se specifickými potřebami představuje pro rodiny, vedle všech dalších obtíží, také velkou finanční zátěž. I proto je Mirákl vděčný za velké sponzory, drobné dárce i dobrovolníky, díky nimž je možné provoz udržet. A díky nim je také možné udržet cenu pobytů, jíž si rodiny hradí, na rozumné úrovni. I proto je možné v současné době přispět do veřejné sbírky „Slavíme 10. narozeniny a vyzýváme dárce, aby nám pomohli pomáhat“.