Pozvánka na tiskovou konferenci

Pozvánka na historicky první tiskovou konferenci největšího českého hiporehabilitačního střediska v ČR

Srdečně zveme novináře, odbornou veřejnost i další zástupce firem, odborných institucí a nadací na:

historicky první tiskovou konferenci Centra Hiporehabilitace Mirákl, která se koná dne 2. listopadu 2022 od 13:00 Hospodářském dvoře v Bohuslavicích.

V rámci tiskové konference vystoupí se svými příspěvky: 

·         Mgr. Kateřina Maříková: Hipoterapie a její vývoj v Miráklu za posledních 10 let;

·         MUDr. Alexandra Vosátková: 40 let hipoterapie v ČR aneb jak se zrodila hipoterapie v ČR a jak si stojí dnes;

·         doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.  z 3. LK UK: Spolupráce Miráklu a vysokých škol, výzkumná činnost;

·         Šárka Smejkalová, viceprezidentka UNIFY ČR – Představení Unie fyzioterapeutů a spolupráce s Klinickou zájmovou skupinou Hipoterapie.

·         MUDr. Zoran Nerandžič - Animoterapie z pohledu rehabilitačního lékaře;

·         Šimon Vacín, klient Miráklu – osobní zkušenost s hipoterapií u klienta s dětskou mozkovou obrnou.

 

Po tiskové konferenci pro vás budou přípravné ještě dva praktické bloky:

·         Workshop hipoterapie: Informace o diagnostice dětí a následném výběru nejvhodnějšího koně pro terapii. Ukázka 3 koní s komentářem o pohybových rovinách (výběru koně pro klienta) a významu tempa kroku koně. Vysvětlení pojmů senzomotorická stimulace a diferenciace.

·         Hipoterapie s klienty: Názorná ukázka hipoterapie na 3 vybraných dětech. Komentáře o diagnóze, cíli terapie, návrhu terapie a o aktuálním průběhu terapeutické jednotky (volba tempa, manuálních kontaktů, pohybová odpověď dítěte).

 

Využijte příležitost být u toho s námi. Poznat, jak se dá pomáhat dětem se speciálními potřebami pomocí koňského hřbetu.

Prosíme, potvrďte svoji účast na email jindra.landova@chmirakl.cz do 26. října 2022.