Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.

Ze skupiny nadšených dobrovolníků se dne 3. 10. 2012 stalo občanské sdružení C. H. Mirákl, které bylo dne 31. 1. 2014 přeregistrováno na obecně prospěšnou společnost. Sdružení vzniklo s cílem rozvoje teoretických znalostí i praktických dovedností v oboru hiporehabilitace, léčebné rehabilitace s využitím koně. Tato idea se s praktickou zkušeností dále rozšířila na smysl sdružení – komplexní rehabilitace děti v prostředí bez bílých plášťů.

V prosinci 2014 jsme získali akreditaci od MZ ČR a jsme tak jedinou organizací v České Republice, která může školit fyzioterapeuty a ergoterapeuty v rámci celoživotního vzdělávání v hipoterapii u dětské mozkové obrny. Díky tomuto kroku vznikl de facto nový fyzioterapeutický přístup Hipoterapie u dětské mozkové obrny, který je akceptovaný zdravotními pojišťovnami v systému veřejného zdravotního pojištění.

Naším cílem je zkvalitňovat životy rodin s dětmi (s postižením), a to pomocí metod, jako je hiporehabilitace, ale i canisterapie, muzikoterapie aj. Nabízíme alternativy ke klasické rehabilitaci a snažíme se zajistit rodičům možnost získat pro své dítě komplexní péči v oblasti motorické, ale i psychické a sociální mimo nemocniční zařízení.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují nás. Děkujeme našim sponzorům, bez kterých by náš provoz nebyl možný udržet. A našim klientům za důvěru v nás a naše koně – bez vás by naše práce neměla smysl.

Pomoci nám můžete formou finančního daru nebo zadáním trvalého příkazu na transparentní účet 107-8195170267/0100.Aktuality

» Více aktualit

Volná místa na pobyt v termínu 21. 4. - 28. 4. 2017

20. 4. 2017

Volejte a pište naší produkční Báře Kunstovné, uvolnila se místa na Q Ranči!

Více informací

Dubnový hiporehabilitační víkend

7. 4. 2017

Vážení rodiče, ve dnech 8. a 9. 4. pro vás opět organizujeme hiporehabilitační víkend.

Více informací

Spolupráce s Nadací Divoké husy

19. 3. 2017

Výběrová komise Nadace Divoké husy se na začátku tohoto týdne rozhodla, že podpoří naši benefiční akci konanou 13. 5. 2017. Cílem této akce je odkoupení našeho terapeutického koně Jackie.

Více informací

Vy rozhodujete, my pomáháme - Tesco 2017

19. 3. 2017

Rozhodněte svým žetonem od 8. 3. do 4. 4. na pobočkách v Roztokách a Kralupech nad Vltavou.

Více informací