Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.

Ze skupiny nadšených dobrovolníků se dne 3. 10. 2012 stalo občanské sdružení C. H. Mirákl, které bylo dne 31. 1. 2014 přeregistrováno na obecně prospěšnou společnost. Sdružení vzniklo s cílem rozvoje teoretických znalostí i praktických dovedností v oboru hiporehabilitace, léčebné rehabilitace s využitím koně. Tato idea se s praktickou zkušeností dále rozšířila na smysl sdružení – komplexní rehabilitace děti v prostředí bez bílých plášťů.

V prosinci 2014 jsme získali akreditaci od MZ ČR a jsme tak jedinou organizací v České Republice, která může školit fyzioterapeuty a ergoterapeuty v rámci celoživotního vzdělávání v hipoterapii u dětské mozkové obrny. Díky tomuto kroku vznikl de facto nový fyzioterapeutický přístup Hipoterapie u dětské mozkové obrny, který je akceptovaný zdravotními pojišťovnami v systému veřejného zdravotního pojištění.

Naším cílem je zkvalitňovat životy rodin s dětmi (s postižením), a to pomocí metod, jako je hiporehabilitace, ale i canisterapie, muzikoterapie aj. Nabízíme alternativy ke klasické rehabilitaci a snažíme se zajistit rodičům možnost získat pro své dítě komplexní péči v oblasti motorické, ale i psychické a sociální mimo nemocniční zařízení.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují nás. Děkujeme našim sponzorům, bez kterých by náš provoz nebyl možný udržet. A našim klientům za důvěru v nás a naše koně – bez vás by naše práce neměla smysl.

Pomoci nám můžete formou finančního daru nebo zadáním trvalého příkazu na transparentní účet 107-8195170267/0100.Aktuality

» Více aktualit

Terapie i pro rodiče, poprvé 8.10.2017

3. 10. 2017

Konečně jsme připravili \\\"terapii\\\" i pro rodiče. Někteří z Vás již delší dobu projevují zájem o \\\"poznání práce s koněm\\\", v našem jezdeckém sportu nazývanou jako přirozenou komunikaci s koněm. Připravili jsme tedy pro Vás program, kde si můžete vyzkoušet práci s koněm ze země a lépe naše koňské terapeuty poznat.

Více informací

První podzimní intenzivka 23.-24.2017

3. 9. 2017

Milí rodiče, ve dnech 23.9. - 24.9.2016 nás čeká první podzimní hiporehabilitační víkend.

Více informací

Ambulanci začínáme 4.9.2017 kontrolním vyšetřením

31. 8. 2017

Vážení rodiče, v letošním školním roce věnujeme první týden ambulance kontrolním vyšetřením dětí. Nezapomeňte se přihlásit.

Více informací

Nové termíny inovativních kurzů a workshopů!

25. 8. 2017

Připravili jsme pro vás nové termíny pro inovativní kurzy a workshopy. Podrobnější informace o náplni kurzu naleznete na http://www.chmirakl.cz/sluzby/kurzy/.

Více informací