Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.

Ze skupiny nadšených dobrovolníků se dne 3. 10. 2012 stalo občanské sdružení C. H. Mirákl, které bylo dne 31. 1. 2014 přeregistrováno na obecně prospěšnou společnost. Sdružení vzniklo s cílem rozvoje teoretických znalostí i praktických dovedností v oboru hiporehabilitace, léčebné rehabilitace s využitím koně. Tato idea se s praktickou zkušeností dále rozšířila na smysl sdružení – komplexní rehabilitace děti v prostředí bez bílých plášťů.

V prosinci 2014 jsme získali akreditaci od MZ ČR a jsme tak jedinou organizací v České Republice, která může školit fyzioterapeuty a ergoterapeuty v rámci celoživotního vzdělávání v hipoterapii u dětské mozkové obrny. Díky tomuto kroku vznikl de facto nový fyzioterapeutický přístup Hipoterapie u dětské mozkové obrny, který je akceptovaný zdravotními pojišťovnami v systému veřejného zdravotního pojištění.

Naším cílem je zkvalitňovat životy rodin s dětmi (s postižením), a to pomocí metod, jako je hiporehabilitace, ale i canisterapie, muzikoterapie aj. Nabízíme alternativy ke klasické rehabilitaci a snažíme se zajistit rodičům možnost získat pro své dítě komplexní péči v oblasti motorické, ale i psychické a sociální mimo nemocniční zařízení.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují nás. Děkujeme našim sponzorům, bez kterých by náš provoz nebyl možný udržet. A našim klientům za důvěru v nás a naše koně – bez vás by naše práce neměla smysl.

Pomoci nám můžete formou finančního daru nebo zadáním trvalého příkazu na transparentní účet 107-8195170267/0100.Aktuality

» Více aktualit

Nové termíny inovativních kurzů a workshopů!

25. 8. 2017

Připravili jsme pro vás nové termíny pro inovativní kurzy a workshopy. Podrobnější informace o náplni kurzu naleznete na http://www.chmirakl.cz/sluzby/kurzy/.

Více informací

Prázdniny prožijeme opět na Q ranči v Bezděkově!

28. 6. 2017

Dnešním dnem končí provoz ambulance a AVK v Holubicích. Náš lidský i koňský tým se už od včera stěhuje na Q ranč, kde bude celé léto pilně léčit. V Holubicích se opět uvidíme 11. 9. 2017.

Více informací

Intenzivní víkend v Holubicích 10. - 11. 6.

5. 6. 2017

Opět se připravujeme na intenzivní víkend v Holubicích. Počasí je objednané, kalendář jízd zcela naplněn a dobrá nálada nás bude provázet oba dva dny. Začínáme vždy v 9:30 ráno.

Více informací

Intenzivní víkend v Holubicích 27. - 28. 5.

17. 5. 2017

Těšíme se na vás o intenzivním víkendu v Holubicích. Tentokrát se můžete těšit nejen na setkání s námi, ale také na doprovodný výtvarný program a bazárek oblečení! Pokud se vám líbí naše propagační dárky vyrobené pro benefici \"Kupujeme Jackie\", budete mít možnost zakoupit.

Více informací