Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.

Ze skupiny nadšených dobrovolníků se dne 3. 10. 2012 stalo občanské sdružení C. H. Mirákl, které bylo dne 31. 1. 2014 přeregistrováno na obecně prospěšnou společnost. Sdružení vzniklo s cílem rozvoje teoretických znalostí i praktických dovedností v oboru hiporehabilitace, léčebné rehabilitace s využitím koně. Tato idea se s praktickou zkušeností dále rozšířila na smysl sdružení – komplexní rehabilitace děti v prostředí bez bílých plášťů.

V prosinci 2014 jsme získali akreditaci od MZ ČR a jsme tak jedinou organizací v České Republice, která může školit fyzioterapeuty a ergoterapeuty v rámci celoživotního vzdělávání v hipoterapii u dětské mozkové obrny. Díky tomuto kroku vznikl de facto nový fyzioterapeutický přístup Hipoterapie u dětské mozkové obrny, který je akceptovaný zdravotními pojišťovnami v systému veřejného zdravotního pojištění.

Naším cílem je zkvalitňovat životy rodin s dětmi (s postižením), a to pomocí metod, jako je hiporehabilitace, ale i canisterapie, muzikoterapie aj. Nabízíme alternativy ke klasické rehabilitaci a snažíme se zajistit rodičům možnost získat pro své dítě komplexní péči v oblasti motorické, ale i psychické a sociální mimo nemocniční zařízení.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují nás. Děkujeme našim sponzorům, bez kterých by náš provoz nebyl možný udržet. A našim klientům za důvěru v nás a naše koně – bez vás by naše práce neměla smysl.

Pomoci nám můžete formou finančního daru nebo zadáním trvalého příkazu na transparentní účet 107-8195170267/0100.Aktuality

» Více aktualit

Pulzní magnetoterapie

13. 11. 2016

Vážení rodiče, nově nabízíme v naší terapeutické místnosti možnost využití pulzní magnetoterapie pro léčbu různých obtíží.

Více informací

Dubnové hiporehabilitační pobyty na Q ranči

13. 11. 2016

Na jaře nás čekají dva hiporehabilitační pobyty a to v termínech 21.-28.4. 2017 a 30.4.-7.5. 2017.

Více informací

Listopadový víkend 12. - 13.11.2016

3. 11. 2016

Milí rodiče, ve dnech 12.11. - 13.11.2016 Vás zveme na listopadový hiporehabilitační víkend. Prosíme o přečtení nového způsobu objednávání na intenzivní víkendy.

Více informací

Horse assessment

24. 10. 2016

Vážení zájemci o hiporehabilitaci, rádi bychom Vás seznámili s naší spolupracující společností věnující se sebepoznání s pomocí koní.

Více informací