Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.

Ze skupiny nadšených dobrovolníků se dne 3. 10. 2012 stalo občanské sdružení C. H. Mirákl, které bylo dne 31. 1. 2014 přeregistrováno na obecně prospěšnou společnost. Sdružení vzniklo s cílem rozvoje teoretických znalostí i praktických dovedností v oboru hiporehabilitace, léčebné rehabilitace s využitím koně. Tato idea se s praktickou zkušeností dále rozšířila na smysl sdružení – komplexní rehabilitace děti v prostředí bez bílých plášťů.

V prosinci 2014 jsme získali akreditaci od MZ ČR a jsme tak jedinou organizací v České Republice, která může školit fyzioterapeuty a ergoterapeuty v rámci celoživotního vzdělávání v hipoterapii u dětské mozkové obrny. Díky tomuto kroku vznikl de facto nový fyzioterapeutický přístup Hipoterapie u dětské mozkové obrny, který je akceptovaný zdravotními pojišťovnami v systému veřejného zdravotního pojištění.

Naším cílem je zkvalitňovat životy rodin s dětmi (s postižením), a to pomocí metod, jako je hiporehabilitace, ale i canisterapie, muzikoterapie aj. Nabízíme alternativy ke klasické rehabilitaci a snažíme se zajistit rodičům možnost získat pro své dítě komplexní péči v oblasti motorické, ale i psychické a sociální mimo nemocniční zařízení.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují nás. Děkujeme našim sponzorům, bez kterých by náš provoz nebyl možný udržet. A našim klientům za důvěru v nás a naše koně – bez vás by naše práce neměla smysl.

Pomoci nám můžete formou finančního daru nebo zadáním trvalého příkazu na transparentní účet 107-8195170267/0100.

Naši sponzoři:

signpek HOUSE SERVICES Trask Nadace Vodafone Město Kladno Tepo s.r.o. - teplo vašeho domova ARCADIS Noria – výrobce čerpadel


Aktuality

» Více aktualit

Přijímání nových dětí do péče - STOP stav

29. 4. 2016

Vážení rodiče, velmi se omlouváme, ale v současné době nepřijímáme nové děti do ambulantní hipoterapie, a to do září 2016. Prozatím doporučujeme zúčastnit se letních hiporehabilitačních pobytů.

První narozeniny

28. 4. 2016

Přejeme naší nové mladé generaci canisterapeutů vše nejlepší k prvním narozeninám a mnoho úspěchu v jejich úžasné práci:-)

Jarní hiporehabilitační pobyt na Q ranči

28. 4. 2016

Již druhým rokem jsme uspořádaly jarní hiporehabilitační pobyt na Q ranči u pramene Dyje pro děti z nadace Pinokio.

Více informací

Květnový hiporehabilitační víkend

28. 4. 2016

Vážení rodiče, zveme vás na květnový hiporehabilitační víkend, který se koná 21.5. - 22.5.2016.

Více informací