Náš tým

Náš tým

Terapeuti

Mgr. Kateřina Maříková

Mgr. Kateřina Maříková

Působí jako hlavní fyzioterapeutka v naší organizaci, je zakladatelkou a ředitelkou organizace. Specializuje se na dětskou fyzioterapii, je absolventkou certifikovaného kurzu  ND Bobath koncept, Hipoterapie u DMO a Senzorická integrace dle Ayres. Hipoterapii se věnuje přes 8let, je autorkou Metodiky Hipoterapie u DMO a garantem Certifikovaného kurzu Hipoterapie u DMO. Kromě hipoterapie a klasické fyzioterapie se v poslední době věnuje i fyzioterapii koní. Je autorkou několika odborných článků, aktivně přednáší na českých i na celosvětových konferencích o hiporehabilitaci. Aktivně se věnuje i výzkumu v této oblasti. 

Ing., Bc. Petr Klika

Ing., Bc. Petr Klika

Člověk hledající cestu směřující k harmonii – jako terapeut, ve vlastní soukromé praxi a při hipoterapii, jako průvodce dětí v lesní školce, jako architekt… Jako ten kdo, praktikou Tai Ki, aikido, tříbí pohyb vlastního těla a mysli, i proto aby svou zkušenost mohl sdílet při terapii. 

Absolvent certifikovaného kurzu Hipoterapie u DMO, s naší organizací spolupracuje od roku 2018. Petra můžete potkávat na pobytech 1x měsíčně.

Mgr. Anna Skopcová

Mgr. Anna Skopcová

Magisterské studium oboru Fyzioterapie absolvovala na fakultě Zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci a bakalařské studium na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Dále absolvovala certifikované kurzy jako jsou Hiporehabilitace u DMO, Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy - měkké techniky a mobilizace, Kineziotaping, Využití jógy ve fyzioterapii a další. Praxi získala v Rehabilitačním ústavu Kladruby a nyní pracuje jako fyzioterapeut v ambulantním i lůžkovém provozu v Říčanské nemocnici. Ve volném čase se věnuje ježdění na koni, díky tomu zde spojuje své hobby a svou práci. S Miráklem spolupracuje od roku 2019. 

Mgr. Anna Wohlgemuthová

Mgr. Anna Wohlgemuthová

Absolvovala studium na brněnské a olomoucké sportovní fakultě, obor fyzioterapie. Kromě hipoterapie se zabývá fyzioterapií dospělých se strukturální i funkční problematikou, kde nejraději využívá metody akrální koaktivační terapie, senzomotorickou stimulaci, prvky Feldenkreisovy metody a bazální stimulace. Kromě Miráklu tráví většinu pracovního času v psychosomatické klinice v Praze. V Miráklu působí od roku 2020. 

Jiří Mařík

Jiří Mařík

Pracuje přes 20 let jako soukromý masér ve zdravotnictví, zároveň nabízí individuální psychosomatické konzultace. Přes pět let byl masérem hokejových týmů. V naší organizaci pracuje jako terapeut od roku 2018. Ve své práci využívá zejména měkké techniky, taktilní stimulace, kineziologii a reiki. 

Věra Dobiášová

Věra Dobiášová

Je masérka s 23. letou praxi obohacenou. Absolvovala mnoho kurzů: klasické, čínské, reflexní, dornovy, relaxační, aromaterapeutickou, celostní masaží. Sama říká, že klient je pro ni souhrnem všeho, co k ní v daný přítomný okamžik přijde. Absolvovala Etikoterapeutický kurz Vladimíra Vogeltanze.Jde o sebepoznávací metodu a obrácení klientovi pozornosti do sebe. Další v pořadí je kurz Masáž kojenců a batolat pod vedením Jany Hašplové - jedna se o jemnou techniku, která napomáhá zdravému   vývoji dítěte. Pozitivně ovlivňuje pohybový, mentalní a nervový systém dítěte.

V Miráklu pracuje od roku 2018 a zde absolvovala kurz Bobath konceptu přístupu k tělesnému vývoji dítete převážne s DMO.

Bc. Pavlína Zgarbová

Bc. Pavlína Zgarbová

Absolventka oboru Fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, absolvovala certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty, dále certifikovaný kurz Hiporehabilitaci u DMO. Praxi získala v Léčebném a rehabilitačním centru Opava. S Miráklem pracuje od roku 2016 jako externí fyzioterapeut 1x až 2x ročně.

Bc. Kristýna Miškovská

Bc. Kristýna Miškovská

Absolventka oboru Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, je absolventkou certifikovaného kurzu kineziotaping na Dexter Academy. Praxi získávala v rehabilitačních ústavech i ambulancích. V naší organizaci působí od roku 2015 jako fyzioterapeut. Kromě hipoterapie se věnuje i klasické fyzioterapii u dospělých a využívá k terapii hlavně léčebnou tělesnou výchovu, senzomotorickou stimulaci, měkké techniky a kineziotaping. V současné době si užívá jiné povinnosti na mateřské dovolené.

Mgr. et Mgr. Jana Hotařová

Mgr. et Mgr. Jana Hotařová

Sociální poradenství, fundraising, PR

Absolventka Speciální a Sociální pedagogiky na Masarykově univerzitě.Praxe: pedagog v mateřských školách, sociální pracovník pro maminky s dětmi v Bytech Na počátku o.p.s., speciální pedagog v PPP, atd.
Kurzy: Bazální stimulace, Myofunkční terapie, Montessori pedagogika v praxi, Edukativně-stimulační skupiny pro předškolní děti, apod.
S Miráklem spolupráce od r.2019. V současné době v rámci rodičovské dovolené externí výpomoc s fundraisingem, dobrovolnictvím, PR, sociální a pedagogické poradenství.

Trenéři koní

Ing. Pavlína Plicová

Ing. Pavlína Plicová

Pavlína Plicová je absolventkou ČZU, oborů Chovatelství a Výživa zvířat a dietetika a působí jako naše hlavní trenérka koní. Má zkušenosti s koňmi nejen z předchozího zaměstnání, kdy při studiích pracovala jako ošetřovatelka koní ve stáji Kosoř. Věnuje se práci s koňmi ze země i ze sedla. Ve volném čase se účastní jezdeckých tréninků a skokových soustředění s Markem Klusem. Do Miráklu přišla v březnu roku 2021, spolu se svým koněm Salgadem a kocourem Mickym. Salgado se taktéž zařadil do hipoterapie a dalších aktivit, ve kterých pomáhá dětem. Snila již jako malá o práci s koňmi, ve venkovním prostředí. O jemné detailní práci s koňmi, které je v hipoterapii zapotřebí. Jejím vzorem je Klaus Ferdinand Hempfling, který používá jedinečný způsob komunikace s koňmi. 

Jan Kridla

Jan Kridla

V Miráklu působí od roku 2014. Přišel k nám naprosto netknut kontaktem s koňmi, vše se naučil a dnes je trenérem koní a vynikajícím vodičem koní v terapiích. Má na starosti veškerou přípravu koní pro terapie a „mužské“ práce na pastvině.

Kristýna Flenderová

Kristýna Flenderová

V naší organizaci působí jako trenér koní a artetrapeut. Arteterapií se dlouhodobě zabývá v podstatě od ukončení studia na uměleckoprůmyslové škole, pracuje s dětmi od školkového věku na základě principů kreativního využití pravé mozkové hemysféry. Principy, které podporují a rozvíjí kreativitu a vedou tak k samostatnosti.

Zkušenosti s koňmi sbírá i díky vlastním koním, o které se stará a kterým se věnuje ve svém volném čase. Od roku 2016 se průběžně vzdělává na Institutu zdraví zvířat v oblastech souvisejících s wellfare koní a od roku 2018 pracuje v Miráklu jako vodič koní, asistent v hiporehabilitaci. 

Administrativní pracovníci

Ing. Jitka Krákorová – ekonom

Ing. Jitka Krákorová – ekonom

Strážný anděl naší organizace. Její nepostradatelná pomoc spočívá v zařizování a organizaci všeho spojeného s financemi. Tvorba finančního plánu na nadcházející období, propočty, kalkulace, vystavování faktur, komunikace s klienty ohledně faktur a plateb, kontrola cash-flow. Celková organizace finančních prostředků. 

Heda Tománková – koordinační manager

Heda Tománková – koordinační manager

Měli jsme velké štěstí, že nás shoda několika náhod propojila s Hedou Tománkovou, která je v současné době pro nás zcela nepostradatelná. Hospodářský dvůr zná mnoho let a bydlí nedaleko. Pomáhá tedy pro nás v zcela zásadních záležitostech, které je potřeba řešit hned a v místě. Kromě mnoho dalších věcí má na starost koordinaci pobytů, takže se všemi rodiči je plně v kontaktu. Zprostředkovává ubytování a stravu a je po celé dny vždy připravena na komunikaci s vámi.