Náš tým

Naši terapeuti

Mgr. Kateřina Čapková – hlavní fyzioterapeutka

Působí jako hlavní fyzioterapeutka v naší organizaci, je zakladatelkou a ředitelkou organizace. Kromě klasické fyzioterapie dětí i dospělých se specializuje na Bobath koncept a hipoterapii. Hipoterapii se věnuje přes 8let, je autorkou Metodiky Hipoterapie u DMO a garantem Certifikovaného kurzu Hipoterapie u DMO. Kromě hipoterapie a klasické fyzioterapie se v poslední době věnuje i fyzioterapii koní. Je autorkou několika odborných článků, aktivně přednáší na českých i na celosvětových konferencích o hiporehabilitaci. Aktivně se věnuje i výzkumu v této oblasti.

Bc. Kristýna Miškovská – fyzioterapeut

Absolventka oboru Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, je absolventkou certifikovaného kurzu kineziotaping na Dexter Academy. Praxi získávala v rehabilitačních ústavech i ambulancích. V naší organizaci působí od roku 2015 jako fyzioterapeut. Kromě hipoterapie se věnuje i klasické fyzioterapii u dospělých a využívá k terapii hlavně léčebnou tělesnou výchovu, senzomotorickou stimulaci, měkké techniky a kineziotaping. V současné době pracuje také v nemocnici Mělník na jednotce intenzivní péče, kde využívá pro svou práci principy bazální stimulace.

Bc. Pavla Zgarbová – fyzioterapeut

Absolventka oboru Fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, absolvovala certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty, dále certifikovaný kurz Hiporehabilitaci u DMO. Praxi získala v Léčebném a rehabilitačním centru Opava. S Miráklem pracuje od roku 2016.

Bc. Petr Klika, Ing. arch. – fyzioterapeut

Člověk hledající cestu směřující k harmonii – jako terapeut, ve vlastní soukromé praxi a při hipoterapii, jako průvodce dětí v lesní školce, jako architekt… Jako ten kdo, praktikou Tai Ki, aikido, tříbí pohyb vlastního těla a mysli, i proto aby svou zkušenost mohl sdílet při terapii.

Jiří Mařík – masér ve zdravotnictví

Pracuje přes 20 let jako soukromý masér ve zdravotnictví, zároveň nabízí individuální psychosomatické konzultace. Přes pět let byl masérem hokejových týmů. V naší organizaci pracuje jako terapeut od roku 2018. Ve své práci využívá zejména měkké techniky, taktilní stimulace, kineziologii a reiki.

Věra Dobiášová – masér

Mgr. Adéla Pfannová – sociální terapeut

V naší organizaci začala jako dobrovolník, postupně se stala vodičem i asistentem fyzioterapeuta. Odmala jezdí na koni, vystudovala sociální obory na ETF UK (Bc. Pastorační a sociální práce, Mgr. Křesťanská krizová a pastorační práce), v jejichž rámci vycestovala přes Erasmus do Londýna a do Lipska, kde se věnovala studiu i praxi v oboru hiporehabilitace. Její působení je zaměřeno především na sociální stránku terapií.

Dnes je na rodičovské dovolené odkud koordinuje dobrovolníky.

Kristýna Flenderová – arteterapeut

Bc. Andrea Hoffmeistrová – fyzioterapeut

Pracuji v Miráklu již několikátý rok. Většinou působím jako vedlejší fyzioterapeut. Absolvovala jsem bakalářské studium oboru ABPZ- Asistenční aktivity se zvířaty a dnes studuji fyzioterapii na 3 LF UK. Při škole si dělám nástavbové kurzy jako je například kineziotaping, WATSU, nebo masáže. V roce 2016 jsem pracovala ve dvou amerických hiporehabilitačních střediscích Equi-kids a Ride-on Ranch jako jezdec, vodič a asistent terapeuta. Zde jsem také vypracovala svoji bakalářskou práci na téma srovnání Hipoterapie v České republice a v USA. Chci se věnovat především vašim dětem, pomáhat jim a posouvat tento obor dál výzkumem.

Naši trenéři, vodiči koní a asistenti

Gabriela Lomská

Gabriela Lomská je hlavní trenérkou koní, má mnohaleté zkušenosti s koňmi v práci ze země, ze sedla, v přípravě mladých koní, ve skokové gymnastice atd. Naši koně jsou pod jejím vedením – příprava tréninkového i výživového plánu. Má na starosti i zaškolování vodičů koní. Přednáší na našich vzdělávacích akcích včetně certifikovaného kurzu Hipoterapie u DMO o práci s koňmi, jejich přípravě na hipoterapii apod. Je hlavním školitelem v aktivitě Sebepoznávání pomocí koní. V Miráklu působí od samého začátku a je jednou z iniciátorek jeho vzniku.

Janek Maňhal

V Miráklu působí od roku 2014. Přišel k nám naprosto netknut kontaktem s koňmi, vše se naučil a dnes je hlavním (vynikajícím) vodičem koní v terapiích. Má na starosti jak veškerou přípravu koní pro terapie, tak celý další tým vodičů.

Administrativní pracovníci

Ing. Jitka Krákorová – ekonom, finanční manager

Strážný anděl naší organizace. Její nepostradatelná pomoc spočívá v zařizování a organizaci všeho spojeného s financemi. Tvorba finančního plánu na nadcházející období, propočty, kalkulace, vystavování faktur, komunikace s klienty ohledně faktur a plateb, kontrola cash-flow. Celková organizace finančních prostředků.

Heda Tománková – koordinační manager

Měli jsme velké štěstí, že nás shoda několika náhod propojila s Hedou Tománkovou, která je v současné době pro nás zcela nepostradatelná. Hospodářský dvůr zná mnoho let a bydlí nedaleko. Pomáhá tedy pro nás v zcela zásadních záležitostech, které je potřeba řešit hned a v místě. Kromě mnoho dalších věcí má na starost koordinaci pobytů, takže se všemi rodiči je plně v kontaktu. Zprostředkovává ubytování a stravu a je po celé dny vždy připravena na komunikaci s vámi.

Dobrovolníci

Barbora Kunstovná

Naši organizaci poznala díky svému synovi Matoušovi a později se i ona stala klientem. Oslněna úžasnými výsledky a hlubokým smyslem, který tato práce má, nabídla své skromné služby. Díky tomu začala působit v naší organizaci jako produkční. V současné době pomáhá při organizaci objednávání klientů na pobyty a při organizaci vzdělávacích akcí.

Koně

Unkas

Nový přírůstek. Zatím se hodně učí, aby se mohl být plně využíván v hipoterapii.

Filip

Pravděpodobně anglický plnokrevník. Nezastupitelný člen hipoterapeutického týmu. Jeho hlavní využití je v hipoterapii určený zejména pro diferenciační princip léčby.

Majda

Starokladrubský, velmi charakterní kůň. Byl nám dán darem od Dity Brabcové, které tímto velmi děkujeme. Jeho původní využití byly tréninky dětí a dospělých, ale nakonec se ukázalo, že hipoterapie je pro něj více naplňující a je v ní opravdu nezastupitelný.

Jackie

Americký quarter horse. Jejím hlavním posláním je hipoterapie. Je využívaná i do AVK a jako dvorní kůň Honzíka – našeho para (cokoli – převážně western) jezdce.

Syrael

Český teplokrevník s výborným drezurním původem. Měli jsme s ní možnost pracovat ještě před obsednutím a následně byla vedena k hipoterapii.

Psi

Jambie

Zlatý retriever. Zakladatelka našeho canisterapeutického rodu. Canisterapii se věnuje již 5. rokem.

Barney

Zlatý retriever. Syn Jambie. Canisterapii se věnuje od štěněte, vše poctivě odkoukával od maminky a pro canisterapii se snad narodil. Miluje práci s dětmi.

Rozšafína

Zlatý retriever. Dcera Barneyho. Majitelka – Kateřina Čapková – což znamená, že Šafí se od štěňátka učí canisterapii od babičky a tatínka a následně asistuje u obrovského množství terapií ve fyzioterapeutické ambulanci, při hipotearpii apod.

Harvey

Syn Barneyho a brácha Šafí : ) Samouk. Od táty hodně odkouká a na zbytek si nějak musí přijít sám : )

Holly

Další z rodiny, také dcera Barneyho. Vyrůstá v rodině Tomáška, našeho klienta s Downovým syndromem a navzájem se o sebe starají.

Hope

Také Barneyho dcera. Vyrůstá s Vojtíkem Geršlem a canisterapeutí hlavně ve své rodině. Jinak se bude aktivně činit na intenzivních pobytech.