Náš tým

Naši fyzioterapeuti

Mgr. Kateřina Čapková – hlavní fyzioterapeutka

Působí jako hlavní fyzioterapeutka v naší organizaci, kromě klasické fyzioterapie dětí i dospělých se specializuje na Bobath koncept a hipoterapii. Hipoterapii se věnuje přes 8let, je autorkou Metodiky Hipoterapie u DMO a garantem Certifikovaného kurzu Hipoterapie u DMO. Kromě hipoterapie a klasické fyzioterapie se v poslední době věnuje i fyzioterapii koní. Je autorkou několika odborných článků, aktivně přednáší na českých i na celosvětových konferencích o hiporehabilitaci. Aktivně se věnuje i výzkumu v této oblasti.

Mgr. Petra Lustigová

Absolventka oboru Fyzioterapie a léčebná rehabilitace na Lékařské fakultě MU v Brně, je absolventkou certifikovaného kurzu pro fyzioterapeuty –  terapie dětí s DMO v hiporehabilitaci s CH Mirákl. Je autorkou certifikovaného kurzu MŠMT a projektu Zdravá záda na Vysočině  – metodika senzomotorické stimulace s využitím  gymnastických míčů u dětí pro pedagogy MŠ a ZŠ, na VŠPJ přednáší obor Rehabilitační ošetřovatelství.

Bc. Kristýna Miškovská

Absolventka oboru Fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, je absolventkou certifikovaného kurzu kineziotaping na Dexter Academy. Praxi získávala v rehabilitačních ústavech i ambulancích. V naší organizaci působí od roku 2015 jako fyzioterapeut. Kromě hipoterapie se věnuje i klasické fyzioterapii u dospělých a využívá k terapii hlavně léčebnou tělesnou výchovu, senzomotorickou stimulaci, měkké techniky a kineziotaping.

Bc. Pavla Zgarbová

Absolventka oboru Fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, absolvovala certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty, dále certifikovaný kurz Hiporehabilitaci u DMO. Praxi získala v Léčebném a rehabilitačním centru Opava. S Miráklem pracuje od roku 2016.

Barbora Hrdá

V organizaci působí od roku 2013, mimo hipoterapie se věnuje i canisterapii a klasické fyzioterapii dětí i dospělých. Momentálně působí v nemocnici v Ústí nad Labem jako fyzioterapeutka. Náš tým ale neopouští, určitě se s ní budete setkávat na hiporehabilitačních pobytech a intenzivních víkendech.

Věra Fraňková

V Miráklu působí od roku 2014. Během magisterského studia na Karlově Univerzitě na Fakultě tělovýchovy a sportu absolvovala praxi v naší organizaci, ve které po dokončení studií již zůstala. Pracuje i jako soukromý fyzioterapeut se zaměřením na dospělou a dětskou klientelu a v rámci externí spolupráce i jako hlavní fyzioterapeut ve společnosti Podkova Bezpečí v Uhříněvsi.

Zdeňka Geršlová

Zdeňka Geršlová naši organizaci poznala díky svému synovi Vojtíkovi, po několika měsících dojíždění na hipoterapii se rozhodla absolvovat u nás vzdělávací akce a jako dobrovolník začala v organizaci působit jako vodič koní, později jako asistent fyzioterapeuta. Je majitelkou canisterapeutického psa, se kterým pracuje v rámci dětské terapie a na základě všech zkušeností u nás získaných se rozhodla pro studium ergoterapie na Karlově Univerzitě. Věříme, že za 2 roky ji v naší organizaci přivítáme již jako ergoterapeuta-specialistu na hipoterapii.

Barbora Nosková

Barbora Nosková působí v naší organizaci jako externí fyzioterapeut, specializuje se na terapii dětí s logopedickými obtížemi a našemu týmu vypomáhá zejména na hiporehabilitačních víkendech a letních pobytech. Je hlavním fyzioterapeutem hiporehabilitačního střediska ve Vrchlabí.

Naši trenéři, vodiči koní a asistenti

Gabriela Lomská

Gabriela Lomská je hlavní trenérkou koní, má mnohaleté zkušenosti s koňmi v práci ze země, ze sedla, v přípravě mladých koní, ve skokové gymnastice atd. Naši koně jsou pod jejím vedením – příprava tréninkového i výživového plánu. Má na starosti i zaškolování vodičů koní. Přednáší na našich vzdělávacích akcích včetně certifikovaného kurzu Hipoterapie u DMO o práci s koňmi, jejich přípravě na hipoterapii apod. Je hlavním školitelem v aktivitě Sebepoznávání pomocí koní. V Miráklu působí od samého začátku a je jednou z iniciátorek jeho vzniku.

Janek Maňhal

V Miráklu působí od roku 2014. Přišel k nám naprosto netknut kontaktem s koňmi, vše se naučil a dnes je hlavním (vynikajícím) vodičem koní v terapiích. Má na starosti jak veškerou přípravu koní pro terapie, tak celý další tým vodičů.

Adéla Pfannová

V Miráklu začala působit jako dobrovolník u AVK a u hipoterapie, postupně byla zaučena jako vodič koní i jako asistent fyzioterapeuta. V rámci své diplomové práce se zaměřila na oblast aktivit s využitím koní, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Na základě jejího vzdělání je hlavním terapeutem u této aktivity.

Andrea Hofmeisterová

Působí v Miráklu již několikátý měsíc jako dobrovolnice. Je zaučená jako vodič koní i jako asistent fyzioterapeuta. Studuje bakalářské studium oborABPZ- Asistenční aktivity se zvířaty, chce se nadále věnovat fyzioterapii. V roce 2016 pracovala ve dvou amerických hiporehabilitačních střediscích Equi-kids a Ride-on Ranch jako jezdec, vodič a asistent terapeuta. Zkušenosti má také jako ošetřovatelka koní na svých stážích ve Švýcarsku.

Michaela Bártová

Díky jejímu studiu na ČZU obor Zoorehabilitace působí Míša v naší organizaci jako dobrovolnice. Je zaučená jako vodič koní.

Jana Petrovská

Naše dlouhodobá dobrovolnice. Věnuje se především asistenci u AVK, tréninku handicapovaných dětí v přípravě na paradrezůru a vodění hipoterapie. Její pomoc je pro nás již zcela nepostradatelná a chtěli bychom jí věnovat velké díky za její ochotu a pomoc.

Daniel Švarc

Daniel je externím vodičem koní, jelikož během pracovního týdne působí jako asistent handicapovanému chlapci s Downovým syndromem. V ambulantním provozu ho nepotkáte, ale na intenzivních víkendech nebo pobytech nám pomáhá s voděním koní, canisterapií, s výtvarným programem či s AVK.

Lucie Procházková

Naše nová dobrovolnice. Pomáhá v naší organizaci jako vodič koní.

Ostatní smíšení a administrativní pracovníci

Markéta Hlaváčová – ředitelka

Administrativa, marketing, komunikace s klienty, sponzory, personalistka, řeší celkový chod organizace, organizaci kurzů a vzdělávacích akcí. Má odpovědnost za facebook a další formy komunikace.

Tel.: 607 616 104
E-mail: info@chmirakl.cz

Barbora Kunstovná

Naši organizaci poznala díky svému synovi Matoušovi a později se i ona stala klientem. Oslněna úžasnými výsledky a hlubokým smyslem, který tato práce má, nabídla své skromné služby. Díky tomu začala působit v naší organizaci jako produkční.

Tel.: 605 830 245
E-mail: rezervace@chmirakl.cz

Jitka Krákorová – účetní a finanční manager

Strážný anděl naší organizace. Její nepostradatelná pomoc spočívá v zařizování a organizaci všeho spojeného s financemi. Tvorba finančního plánu na nadcházející období, propočty, kalkulace, vystavování faktur, komunikace s klienty ohledně faktur a plateb, kontrola cash-flow. Celková organizace finančních prostředků.

E-mail: jitka.krakorova@gmail.com

Jiří Mařík

Člen správní rady.

Petr Čapek

Člen správní rady.

Markéta Hlaváčová

Členka správní rady.

Koně

Unkas

Nový přírůstek. Zatím se hodně učí, aby se mohl být plně využíván v hipoterapii.

Filip

Pravděpodobně anglický plnokrevník. Nezastupitelný člen hipoterapeutického týmu. Jeho hlavní využití je v hipoterapii určený zejména pro diferenciační princip léčby.

Majda

Starokladrubský, velmi charakterní kůň. Byl nám dán darem od Dity Brabcové, které tímto velmi děkujeme. Jeho původní využití byly tréninky dětí a dospělých, ale nakonec se ukázalo, že hipoterapie je pro něj více naplňující a je v ní opravdu nezastupitelný.

Jackie

Americký quarter horse. Jejím hlavním posláním je hipoterapie. Je využívaná i do AVK a jako dvorní kůň Honzíka – našeho para (cokoli – převážně western) jezdce.

Syrael

Český teplokrevník s výborným drezurním původem. Měli jsme s ní možnost pracovat ještě před obsednutím a následně byla vedena k hipoterapii.

Psi

Jambie

Zlatý retriever. Zakladatelka našeho canisterapeutického rodu. Canisterapii se věnuje již 5. rokem.

Barney

Zlatý retriever. Syn Jambie. Canisterapii se věnuje od štěněte, vše poctivě odkoukával od maminky a pro canisterapii se snad narodil. Miluje práci s dětmi.

Rozšafína

Zlatý retriever. Dcera Barneyho. Majitelka – Kateřina Čapková – což znamená, že Šafí se od štěňátka učí canisterapii od babičky a tatínka a následně asistuje u obrovského množství terapií ve fyzioterapeutické ambulanci, při hipotearpii apod.

Harvey

Syn Barneyho a brácha Šafí : ) Samouk. Od táty hodně odkouká a na zbytek si nějak musí přijít sám : )

Holy

Další z rodiny, také dcera Barneyho. Vyrůstá v rodině Tomáška, našeho klienta s Downovým syndromem a navzájem se o sebe starají.

Hope

Také Barneyho dcera. Vyrůstá s Vojtíkem Geršlem a canisterapeutí hlavně ve své rodině. Jinak se bude aktivně činit na intenzivních pobytech.