Workshop pro fyzioterapeuty

Workshopy jsou nadstavbové semináře ke kurzům inovativním, a proto jsou i konkrétně určené pro jednotlivé profese. Cílem workshopů je sdílení společných poznatků vyplývajících z praxe a pozorování, diskutování nad jednotlivými problémy a tím zdokonalování se v dané profesi. Každý rok je workshop zaměřený na určité, specifické téma.

Název workshopu: Hipoterapie u dětí s hyperaktivitou

Místo konání

Teoretická část: na adrese Holubice 201, v terapeutické místnosti C. H. Mirákl, o.p.s. Holubice, Bus 316 z Dejvické, konečná zastávka Holubice.

Praktická část: Hiporehabilitační stáj Holubice, Praha – Západ

Objednání

Telefonicky: 605 830 245

Online: Závazná přihláška na kurz

Cena

Cena kurzu je 1 500 Kč.

S sebou

Pohodlné oblečení, psací potřeby.

Kapacita kurzu

Maximální počet účastníků kurzu je 15.

Lektoři

Mgr. Kateřina Čapková, Mgr. Bronislava Krajíčková

Anotace kurzu

Na začátku workshopu proběhne diskuse ohledně problematiky termínů ADHD a ADDD a jeho možné terapeutické ovlivnění, včetně jeho psychosociálních souvislostí. Následovat bude ukázka některých kazuistik, poté vyšetření 3–4 probandů s následným závěrem vyšetření a stanovením plánu hipoterapie. Na základě vyšetření proběhne samotná hipoterapeutická jednotka. Možné je doporučit a přivézt s sebou klienta vlastního, který je z některého důvodu problematický, či ho máte pouze zájem zkonzultovat. Pokud nemáte možnost klienta vzít s sebou, a přesto byste chtěli jeho problematiku prokonzultovat, je možné mít připravenou kazuistiku s fotodokumentací, s videozáznamem a se zápisem z terapií včetně základních anamnestických dat. Konečná část workshopu bude věnována organizačním záležitostem v souvislosti s KZS Hipoterapie.

Časový harmonogram workshopu

8.30–9.00 Prezence účastníků
9.00–9.30 Diskuse – problematika ADHD a ADDD
9.30–10.00 1–2 kazustiky positivního vlivu hipoterapie u ADHD a ADDD
10.00–11.00 1. Proband – vyšetření
11.00–12.00 2. Proband – vyšetření
12.00–13.00 3. Proband – vyšetření
13.00–14.30 Oběd
14.30–15.00 Seznámení s nabídkou hiporehabilitačních koní pro praxi
15.00–15.30 1. Proband – hipoterapie
15.30–16.00 2. Proband – hipoterapie
16.00–16.30 3. proband – hipoterapie
16.30–17.00 Diskuse na základě videozáznamu z provedených hipoterapeutických jednotek
17.00–17.30 Diskuse a zakončení kurzu, organizační záležitosti KZS Hipoterapie

Kurz začíná v prostorách rehabilitační místnosti, poté se všichni společně přesunou do Hiporehabilitační stáje v Holubicích (5 minut chůze), kde proběhne praktická část na koních. Oběd bude zarezervován v restauraci v Holubicích. Oběd není v ceně kurzu.

Pokud budete mít zájem zkonzultovat či i nechat vyšetřit klienta vašeho sdružení či organizace, podrobnosti domlouvejte s Mgr. Kateřinou Čapkovou na emailu katerina.capkova@chmirakl.cz.

Platební podmínky

Hotově na místě v den pořádání workshopu.

Název workshopu: Základní cviky z pohledu výchovy koně v hipoterapii

Místo konání

Teoretická část: Holubice, Rehabilitační místnost C.h.Mirákl, o.p.s.

Bus 316 z Dejvické, konečná zastávka Holubice.

Praktická část: Hiporehabilitační stáj Holubice, Praha – Západ

Objednání

Telefonicky: 605 830 245

Online: Závazná přihláška na kurz

Cena

Cena kurzu je 800 Kč.

S sebou

Pohodlné oblečení, psací potřeby.

Kapacita kurzu

Maximální počet účastníků kurzu je 10.

Lektoři

Gabriela Lomská

Anotace kurzu

Workshop je určen pro absolventy kurzů inovativních, kteří již znají základy práce ze země. Seminář je veden ryze prakticky a v letošním roce bude zaměřen na nácvik prvků nutných při vedení hipoterapeutických jednotek. Zaměříme se zejména na nácvik přistupování koní k rampě, učení koní přecházení přes lávku, plachtu, lávku, nácvik změn tempa kroku koně dle pokynů fyzioterapeuta, nácvik opačného sedu a na habituaceikoní na různé druhy zvukových hraček. Součásti kurzu bude i opakování základních cviků ze země nutných pro bezpečnost v hipoterapii. Možné je mít i připravený videozáznam s cílenou problematikou daného koně vašeho sdružení či organizace, který lze na místě prodiskutovat a vymyslet řešení daného problému.

Časový harmonogram workshopu

9.00–9.30 Prezence účastníků
9.30–10.00 Diskuse ohledně výchovy koně pro hipoterapii, konzultace konkrétních problémů (teorie)
10.00–11.00 Základy etologie, opakování základních prvků při práci ze země (praxe)
11.00–12.00 Přistupování koní k rampě, habituace koní na různé druhy zvukových hraček
12.00–13.00 Oběd
13.00–14.00 Nácvik změny tempa kroku koně, nácvik opačného sedu z pohledu výchovy koně, nácvik přecházení koní přes lávku, plachtu apod.
14.00–14.30 Diskuse a zakončení kurzu

Kurz začíná v prostorách obecního úřadu Holubice, v konferenční místnosti, poté se všichni společně přesunou do Hiporehabilitační stáje v Holubicích (5 minut chůze), kde proběhne praktická část na koních. Oběd bude zarezervován v restauraci v Holubicích. Oběd není v ceně kurzu.

Pokud budete mít zájem zkonzultovat určitý problém vašeho koně přímo v rámci workshopu, podrobnosti domlouvejte na emailu info@chmirakl.cz.

Platební podmínky

Hotově na místě v den pořádání workshopu.