Vodiči koní I.

Aktuální termín pro rok 2019:  1. – 2.5.2020

Možné je se objednat na emailu katerina.capkova@chmirakl.cz či na telefonním čísle 420 607 616 104. Do předmětu emailu napište název kurzu a datum konání. Děkujeme.

Anotace kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu se základy vedení koně v hipoterapii a ozřejmit, jak velký vliv mám právě způsob vedení koně na celkový efekt hipoterapeutické jednotky. Na kurzu se dozvíte základní informace o oblasti hiporehabilitace, důkladněji se pak seznámíte s konceptem Hipoterapie u DMO a vlivu jednotlivých složek kroku koně na efekt léčby u dětí s postižením. Teoreticky se naučíte o všech možných způsobech vedení koně, prakticky si vyzkoušíte práci ze země vycházející z etologie koně, kterou v naší organizaci preferujeme. Na závěr proběhne samotná praxe u jednotlivých klientů sdružení.

Určení

Kurz je určen pro odbornou veřejnost a také pro všechny pracovníky v hiporehabilitaci, či pro studenty a zájemce o hiporehabilitaci. Seznámíte se s principy vodění koně pro účely Hipoterapie u DMO jak v léčbě klientů, tak v přípravě koní. Tyto poznatky pak lze aplikovat ve všech odvětví hiporehabilitace.

 Lektoři

Mgr. Kateřina Čapková
Fyzioterapeut, koordinátor KZS Hipoterapie při UNIFY ČR, v rámci celoživotního vzdělávání odborná způsobilost k výkonu Hipoterapie u DMO a NDT Bobath konceptu.

Gabriela Lomská, Kristýna Flenderová
Trenér koní.

Časový harmonogram

Pátek Místo
16.00 – 17.00 příjezd, prezence účastníků jídelna, ubytování Mirákl
17.00 – 18.30 Hipoterapie u DMO (teorie) – představení konceptu,
základní  biomechanické a neurofyziologické principy,
aplikace v praxi, význam koně v hiporehabilitaci obecně
18.30 – 19.30 přestávka
19.30 – 21.00 Hipoterapie a vliv vedení koně na efekt terapeutické
jednotky (teorie)
Sobota
9.00 – 11.00 Výchova koně (teorie) – základní etologické principy, jídelna, ubytování Mirákl
11.00 – 11.30 přestávka
11.30 – 12.00 Ukázka vstupního vyšetření pro účely hipoterapie, ordinace, Malovaný dům
rozbor z toho vycházejících informací pro vodiče koní
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 15.30 základní cviky pro přípravu koně  (praxe) jezdecká hala
15.30 – 16.00 přestávka
16.00 – 17.30 Hipoterapie u DMO (praxe) – praktická ukázka vodění koně jezdecká hala/venkovní trasa
pro potřeby hipoterapie na základě návrhu terapie
z předchozího vyšetření
17.30 – 18.00 Diskuse, ukončení kurzu jídelna, ubytování Mirákl

Obecné informace

Kurz se koná v prostorách hospodářského dvora v Bohuslavicích (www.hospodarskydvur.cz). Celková kapacita kurzu je 5 účastníků, minimální 2 účastníci. Při nedostatku zájemců může být kurz týden předem zrušen. V areálu Hospodářského dvora je možné zajistit ubytování i stravu (více na emailu info@hospodarskydvur.cz), je však možné si vařit samostatně (prostory jídelny areálu Mirákl). S sebou si vezměte pohodlné oblečení, potřeby na poznámky, přezůvky a pevnou obuv.

Přihlašování

V případě zájmu o kurz kontaktujte Kateřinu Čapkovou na emailu katerina.capkova@chmirakl.cz. Do předmětu emailu napište název a datum kurzu. Do těla emailu uveďte Vaši profesi, datum narození a fakturační údaje. Děkujeme.

Možné je se osobně domluvit u Kateřiny Čapkové na telefonním čísle 420 607 616 104.

Platba

Cena kurzu je 2 500 Kč. Platba na místě, na požádání lze vystavit fakturu. Děkujeme.