Vodiči koní I.

Termíny a objednání na kurz naleznete v našem kalendáři pobytů a kurzů. Možné je se také objednat na emailu marketa.hlavacova@chmirakl.cz.

 

Anotace kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu se základy vedení koně v hipoterapii a ozřejmit, jak velký vliv mám právě způsob vedení koně na celkový efekt hipoterapeutické jednotky. Na kurzu se dozvíte základní informace o oblasti hiporehabilitace, důkladněji se pak seznámíte s konceptem NS Hipoterapie a vlivu jednotlivých složek kroku koně na efekt léčby u dětí s postižením. Teoreticky se naučíte o všech možných způsobech vedení koně, prakticky si vyzkoušíte práci ze země vycházející z etologie koně, kterou v naší organizaci preferujeme. Na závěr proběhne samotná praxe u jednotlivých klientů sdružení.

 

Určení

Kurz je určen pro odbornou veřejnost a také pro všechny pracovníky v hiporehabilitaci. Seznámíte se s principy vodění koně pro účely NS Hipoterapie jak v léčbě klientů, tak v přípravě koní. Tyto poznatky pak lze aplikovat ve všech odvětví hiporehabilitace.

 

 Lektoři

Mgr. Kateřina Čapková
Fyzioterapeut, koordinátor KZS Hipoterapie při UNIFY ČR, v rámci celoživotního vzdělávání odborná způsobilost k výkonu Hipoterapie u DMO a NDT Bobath konceptu.

Gabriela Lomská
Trenér koní.

 

Časový harmonogram

18.00 – 19.00      příjezd, prezence účastníků

19.00 – 20.00      NS Hipoterapie (teorie) – představení konceptu, základní  biomechanické a neurofyziologické principy, aplikace v praxi,                                          význam koně v hiporehabilitaci obecně

20.00 – 21.00    Hipoterapie a vliv vedení koně na efekt terapeutické jednotky  (teorie)

9.00 – 10.30         Výchova koně (teorie) – základní etologické principy, aplikace  line free collection ve výchově NSH koně

11.00 – 12.00         Ukázka vstupního vyšetření pro účely NSH, rozbor z toho            vycházejících informací pro vodiče koní

12.00 – 13.00         Oběd

13.00 – 15.30         základní cviky pro přípravu koně pro NSH (praxe)

16.00 – 18.00         NS Hipoterapie (praxe) – praktická ukázka vodění koně pro     potřeby NSH na základě návrhu terapie z předchozího                                                         vyšetření

18.00                           Diskuse, ukončení kurzu

 

Obecné informace

Kurz se koná v prostorách hospodářského dvora v Bohuslavicích (www.hospodarskydvur.cz). Při příjezdu se prosím zaregistrujte v kanceláři CH Mirákl,  samotný kurz pak probíhá v naší terapeutické místnosti a v jezdeckých prostorech hospodářského dvora. Celková kapacita kurzu je 5 účastníků. Je možné zajistit zde ubytování – pro více informací kontaktujte ředitelku Markétu Hlaváčovou na marketa.hlavacova@chmirakl.cz.

 

Platba

Cena kurzu je 2 500 Kč. Prosíme o zaplacení před zahájením kurzu na základě námi zaslané faktury. Děkujeme.