Terapie

Hlavní činností naší organizace je pořádání různých typů rehabilitačních pobytů. Na základě našich zkušeností jsme se přesvědčili o tom,  že forma intenzivní terapie je mnohokrát efektivnější pro léčbu pohybového aparátu dítěte, než forma ambulantní.

Naší snahou je obohatit klasickou fyzioterapii či rehabilitaci o další doplňkové metody, které přispějí k rozvoji Vašeho dítěte v oblasti motorické, ale i psychické a sociální.