Přihláška na HR pobyt

Termín hiporehabilitačního pobytu

Dítě (zařazené do hipoterapie)

Zákonný zástupce

Informace pro poskytovatele ubytování

Je nutná vana?
anone

Fakturační údaje

* Uvádějte prosím skutečné údaje o plátci, který bude pobyt hradit (firma, nadace, apod.)