Praxe a stáže

Určení

Nabídka stáží na hiporehabilitačních pobytech je určena pro všechny studenty středních a vysokých škol, kteří se zajímají o léčbu s využitím zvířat u dětí s poruchou pohybového aparátu či u dětí s kombinovaným postižením. Velmi doporučujeme před samotnou praxí absolvovat teoretickou přednášku o metodice naší práce, z jejíchž základů se v praxi vychází.

Místo stáže

Hospodářský dvůr Bohuslavice, Bohuslavice 10, Telč 588 56

www.hospodarskydvur., www.chmirakl.cz

Obsah stáže

Jedná se o týdenní uzavřený cyklus v rámci jednoho hiporehabilitačního pobytu, a to během roku vždy od soboty do pátka, v letních měsících nepravidelně v intenzitě 3pobyty/měsíc. První den je zaměřen na pasivní účast studentů při vstupních vyšetřeních dětí a na účasti na následné týmové konzultaci odborníků nad stanovením návrhů a cílů terapie pro každé dítě.

Následujících 5 dní je již terapeutických a student se (dle jeho schopností) pasivně či aktivně jako asistent terapeuta účastní terapií: aktivity s využitím koní, hipoterapie, skupinová a individuální canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, v některých případech i parajezdectví a psychoterapie s využitím koní. Dále se pasivně účastní výcviku a výchovy koně pro hiporehabilitaci, výcviku psa pro canisterapii. Dle jeho schopností mu bude umožněna i práce s koněm ze země, či během aktivit s využitím koně a hipoterapie.

Poslední den se pak student pasivně účastní výstupních vyšetření, kde má možnost zhodnotit výsledný efekt týdenní terapeutické intervence.

Cíl stáže

  • Seznámit studenta s možností komplexní léčby s využitím zvířat u dětí s postižením
  • Ukázat a přiblížit komplexní a cílené uvažování nad problematikou léčby dětí a využití zvířat v praxi
  • Seznámit s metodikou práce NS Hipoterapie, a to jak v léčbě dětí, tak v přípravě koně pro tento typ léčby
  • Ukázat možnosti fyzioterapeutické práce s využitím psa
  • Aktivně si vyzkoušet pracovní náplň asistenta v hiporehabilitaci
  • Naučit se bezpečností pravidla během hiporehabilitačních pobytů a komunikaci s dětmi s postižením a jejich rodinami
  • Dozvědět se něco o sobě prostřednictvím koní

 

Strava, ubytování, doprava

Ubytování je zajištěno hospodářským dvorem v Bohuslavicích na společných pokojích včetně plné penze za cenu 1800 Kč/týden. Sociální zařízení je na chodbách. Doprava – lze využít příměstskou linku z Telče či Jihlavy.

 

Termíny stáží pro rok 2018

21.4., 5. – 11.5.,19. – 25.5., 2. – 8.6., 16. – 22.6., 1. – 8.7., 12. – 19.7., 23. – 30.7., 3. – 10.8., 14. – 21.8., 25. – 1.9., 8. – 14.9., 22. – 28.9., 6. – 12.10., 20. – 26.10., 3. – 9.11., 17. – 23.11., 1. – 7.12.

 

Příjezd na stáž vždy první den v 10 hodin. Najdete nás v kanceláři CH Mirákl,o.p.s., která je umístěna v Malovaném domě. Týden před nástupem na stáž kontaktujte Mgr. Markétu Hlaváčovou na marketa.hlavacova@chmirakl.cz či na telefonním čísle 777 226 226 pro domluvu ohledně stravy a ubytování. Na každý pobyt je možné vzít maximálně 1-2 studenty.

Důležité upozornění!!

Na začátku stáže student dostane dokument s bezpečnostními pravidly během hiporehabilitačních pobytů, které je povinen se naučit a dodržovat během celé účasti na jeho stáži. Zároveň žádáme studenty, pokud se rozhodnou pro absolvování stáže v naší organizaci, aby o danou problematiku skutečně jevili zájem a přijeli s chutí se něčemu novému přiučit. Pokud student nebude výše zmíněné splňovat, nebude mu stáž u nás umožněna.