Pátý pobyt a bohuslavický čert

25.6.2018

Na pátém předprázdninovém pobytě nám opět přálo počasí, až na závěrečný oheň.

Na pátém pobytě jsme přivítali další nové dětské klienty a opět nám přálo počasí. To se zkazilo až na závěrečný oheň a jen pár statečným opékalo buřty ve vydatném dešti. Tato skupina se pak ještě zmenšila s příchodem hromů. Věština dětí si tak nemohla užít našeho čerta. Přesto tento pobyt jsme s čertem připravovali článek do Tečských listů, tak alespoň krátké zmínky o něm níže:

Čert vytváří dětem z hipoterapie úsměv na tvářích

Od dubna letošního roku působí na Hospodářském dvoře v Bohuslavicích Centrum hiporehabilitace Mirákl. Po pětiletém provozování ambulantní hipoterapie nedaleko Prahy se tato organizace rozhodla pro změnu, a to v podobě pořádání intenzivních pobytů. A právě v Bohuslavicích jim toto bylo umožněno.

Centrum hiporehabilitace Mirákl je organizace, která vznikla za účelem rozvoje léčby s využitím koně – hiporehabilitace. Terapeuté zde věří, že koně dětem ukazují cestu, jak se volně a beze strachu pohybovat. A to navíc mimo prostředí bílých plášťů. Jejich klienty jsou především děti, a to již od 3 měsíců věku. Zaměřují se děti s neurologickými a ortopedickými diagnózami, dále na genetická onemocnění, poúrazové stavy či zrakové a sluchové postižení, zároveň i na lehké funkční problémy pohybového systému a prevenci jejich vzniku.

V Bohuslavicích 2x měsíčně pořádají tzv. hiporehabilitační pobyt pro 15 dětí a jejich rodin. Náplní pobytů je 2x denně hipoterapie, dále canisterapie, aktivity s využitím koně, arteterapie a muzikoterapie. Doporučená intenzita tohoto programu je individuálně stanovena pro každé dítě, a to cca 2 – 3 pobyty ročně.

Program je pro děti velmi náročný. Velké poděkování tedy patří Bohuslavickému čertu, který nikdy nechybí na závěrečném ohni. Ten se koná poslední večer s kytarou a s opékáním buřtů. Čert vždy dětem rozdá po usilovné práci spoustu sladkostí a vždy rozzáří jejich úsměvy.

Tým CH Mirák, o. p. s. děkuje čertu Víťovi!