O nás – Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.

Z dobrovolné skupiny nadšených lidí a koní se dne 3. 10. 2012 stala C. H. Mirákl, o.p.s., která vznikla za účelem rozvoje znalostí a provádění praktické aplikace hiporehabilitace, jako léčebné rehabilitace na koni. Věříme, že není lepší učitel pohybu než kůň.

Naším cílem je zkvalitňovat životy rodin s dětmi (s postižením), a to pomocí metod, jako je hiporehabilitace, ale i canisterapie, muzikoterapie aj. Chceme nabídnout alternativy ke klasické rehabilitaci a zajistit rodičům možnost získat pro své dítě komplexní péči v oblasti motorické, ale i psychické a sociální.

Našimi klienty jsou především děti, a to již od 3 měsíců věku. Zaměřujeme se na neurologické a ortopedické diagnózy, dále na genetické onemocnění, poúrazové stavy či zrakové a sluchové postižení, zároveň i na lehké funkční problémy pohybového systému a prevenci jejich vzniku. Nabízíme i aktivity s využití koní, což umožňuje dětem přechod z „terapie“ do volnočasové aktivity.

Věnujeme se i výzkumné činnosti a propagaci oboru hiporehabilitace. Spolupracujeme s výzkumnou sekcí FTVS UK a snažíme se objektivizovat výsledky hipoterapie pomocí terénního EMG. Jsme členy Klinické zájmové skupiny Hipoterapie, jejíž cílem je zpracovávat standardy péče v hipoterapii, aktivně se setkávat a pořádat vzdělávací workshopy a inovativni kurzy pro fyzioterapeuty i ostatní odobornou i laickou veřejnost.

Aktivně jsme se účastnili s přednáškou Hipoterapie v rané péči (Mgr. Kateřina Čapková) celosvětové konference o hiporehabilitaci v Athénách v roce 2012, v roce 2015 celosvětové konference v Taiwanu s přednáškou Efekt intenzivní hipoterapie u dětí s DMO (Mgr. Kateřina Čapková) a Výchova a výcvik koně v hipoterapii v rané péči(Mgr. Kateřina Karásková). Pořádáme kurzy pro odbornou veřejnost, nabízíme praxe, stáže a výcvik hiporehabilitačních koní.

V roce 2014 jsme získali akreditaci na pořádání certifikovaného kurzu Hipoterapie u dětské mozkové obrny od MZ ČR.

Děkujeme našim klientům za důvěru v hiporehabilitaci, v nás a naše koně – bez vás by naše práce neměla smysl. Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomáhají jak finančně tak materiálně. Udržet vlastní provoz je možný jen díky vaší pomoci.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají svou vlastní prací a přispívají nám radou či vlastními zkušenostmi. A děkujeme našim rodinám, že to s námi vydrží.

 Stanovy

Stanovy – Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s. (PDF, 176 kB)