Názory rodičů

Na hipoterapii jezdíme 6 let se synem, 4 roky s dcerkou. Ale cesta k této metodě byla velmi zdlouhavá.

Náš syn měl od jednoho roku opožděný pohybový vývoj, který se postupem času stále prohluboval. Dětská lékařka považovala Vojtovy pohybové dovednosti za dostatečné a na odborné vyšetření nás nikdy neposlala. Vojtovi jsem se velmi intenzivně věnovala a snažila se s ním pracovat na rozvoji pohybových dovedností ze všech sil. Přitom jsem hledala odbornou péči, kde bychom našli vysvětlení Vojtova problému. Ve 4 letech byl Vojtovi diagnostikován Aspergerův syndrom. Paní doktorka nás upozornila, že je možné, že se Vojta nenaučí jezdit na kole, plavat, bruslit, lyžovat. V té době se nám narodila dcerka. Na základě špatné zkušenosti se synem jsem využila nabídky motolské ortopedie a nechala jí zkontrolovat pohybový vývoj ve 3 měsících fyzioterapeutkou Mgr. Novákovou. Byla nám naordinována Vojtova metoda pro Elišku a paní fyzioterapeutka se ujala i Vojty (jednalo se o první odbornou péči). a tak začalo naše každodenní cvičení.

Při jedné z návštěv u fyzioterapeutky jsem v čekárně našla letáček o hipoterapii. O této metodě jsem do té doby neslyšela. Po konzultaci s Mgr. Novákovou jsem se rozhodla hipoterapii vyzkoušet. Vojta začal jezdit pravidelně 2krát týdně. Po prvním intenzivním pobytu začal skákat, po druhém chodil ze schodů (v 5 letech). Na intenzivní týdenní pobyty jezdíme každý rok a vždy zaznamenáme výrazné zlepšení pohybových dovedností, které nás nejen velmi potěší, ale také je to důkaz, že naše společná práce není zbytečná.

Eliška začala jezdit ve 2 letech. Trpěla na časté bronchitidy, bývala dušná. Cílem hipoterapie bylo rozšíření hrudníku vlivem správného držení těla, lepší prokrvení dýchacího ústrojí, aktivace posturálního svalstva a tím zlepšení stereotypu dechu. Její zdravotní stav se začal postupně zlepšovat.

Dnes je Vojtovi 10 let – výborně plave, lyžuje, jezdí na kole, učí se bruslit. Elišce je 6 let a 2 roky již nebyla dušná. Dlouho jsem nebyla schopná najít si čas a poděkovat celému týmu Miráklu. Ale dnes začala Eliška jezdit na kole a to byl ten správný impulz.

Děkujeme tedy celému týmu Miráklu za skvělou práci, kterou odvádějí. Vše dělají s perfektní profesionalitou, úsměvem, vlídností a lidskostí. Zvláštní poděkování patří Mgr. Kateřině Čapkové, která kromě hipoterapie sestavuje dětem ještě fyzioterapeutická cvičení, která jsou nedílnou součástí kvalitní a účinné terapie.

Přejeme vám všem hodně úspěchů a radosti z vaší práce.

Jitka a Vlastimil Tesařovi

Na hipoterapii jezdíme s nadšením již asi 1 rok. Za tuto dobu se mým dětem významně zlepšilo držení těla. Hipoterapie pro nás ale znamená mnohem více než pouhou rehabilitaci pohybového aparátu. Koníci jsou především kamarádi, na které se děti pokaždé těší. Děti mají možnost osvojit si základy zacházení s živým zvířetem a  učí se ho respektovat. To, že zvládnou jet na tak velkém zvířeti jim dodává sebevědomí. Občas je možné v rámci doplňujících programů absolvovat i canisterapii s pejsky, což také děti přivítaly s nadšením. Celý hiporehabilitační tým má k dětem citlivý a  individuální přístup. Umí pochválit i povzbudit. Pečlivě dbají na bezpečnost dětí během terapie. Čas strávený u koní nám přináší spoustu radosti.

Domnívám se (což vyplývá z mých osobních zkušeností), že pravidelně prováděná hipoterapie pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta může významně stimulovat psychomotorický rozvoj dítěte. Tým Mgr. Katky Čapkové je v tomto ohledu tím nejpovolanějším, k dětem (i jejich rodičům) přistupuje s láskou a  porozumněním. Dětem nabízí nejen hipoterapii, ale i všeobecnou stimulaci formou dalších rehabilitačních metod (muziko a  canisterapie), především však velmi citlivou individuální péči, s kterou jsem se ve standartních léčebných zařízeních setkala spíše výjimečně.

Se sedmiletým synem jezdíme třetím rokem na hipoterapii a  velmi mu prospívá. Jak pro zpevnění zad, stabilizaci sedu, tak příznivě ovlivňuje jeho vertikalizaci, koordinaci a  peristaltiku. S péčí fyzioterapeuta i obou trenérek jsme moc spokojení. Honzík si díky „hipošce“ zamiloval koně, psy i všudypřítomné kočky a  je to pro nás vždy příjemně strávené odpoledne, na které se oba těšíme.