Kurzy

Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s. se aktivně podílí na vzdělávání v oblasti hiporehabilitace a hipoterapie s cílem uznat hipoterapii jako léčebnou metodu a kvalitně proškolit odborníky v této profesi. Organizace získala akreditaci od MZ ČR platnou od roku 2015 do roku 2019. Kurzy jsou pořádáné ve spolupráci s Piafa Vyškov a KZS Hipoterapie.

V roce 2018 budou pořádány následující typy kurzů:

  • Kurzy inovativní – určené pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, vodiče a trenéry koní i pro laickou odbornost, žádáno je o souhlasné stanovisko UNIFY ČR.
  • Workshopy – určené pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, vodiče a trenéry koní; jedná se o nadstavbové kurzy ke kurzům inovativním, je žádáno o souhlasné stanovisko UNIFY ČR.
  • Certifikovaný kurz Hipoterapie u DMO – kurz je určen pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty; kurz opravňuje absolventa k vykonávání hipoterapie jako léčebné metody bez odborného dohledu.
  • Habe diem – kurz je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět něco o sobě prostřednictvím koní

Aktuální termíny kurzů pro jaro roku 2018

1. – 2. 6. NS Hipoterapie v praxi I.
15. – 16. 6. Vodění koní I.
30. 6. – 1. 7. Habe diem – Sebepoznání s pomocí koní
21. – 22. 7. Habe diem – Sebepoznání s pomocí koní
1. – 2 .9. Habe diem – Sebepoznání s pomocí koní