Hlavně zdraví do nového roku přejeme

31.12.2018

Milé děti, vám a vašim rodičům bychom do nového roku chtěli popřát hlavně zdraví a lásku.

Blíží se nám nový rok a my plně doufáme, že se v něm s vámi znovu setkáme a strávíme společně krásné chvilky v přírodě s našimi zvířecími terapeuty. Přejeme vám hlavně zdraví a lásku…. a s tím vše, co k životu patří.

Přání do nového roku bychom chtěli využít i pro PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ NÁM A NAŠIM DĚTEM POMÁHAJÍ. Ač se to mnohdy nezdá, i malá pomoc je pro nás pomocí velikou. A během roku nebylo nikdy moc času na to, abychom všem poděkovali a vyjádřili, jak moc si jejich pomoci vážíme. Proto dnes chceme tuto chybu napravit a srdečně vyjádřit, jak pro nás i v některých případech „maličkosti“ byly nesmírně důležité.

Proto děkujeme:

Martinu Srbenému, který naší organizaci již několik let drží nad vodou a v nejtěžších období vždy byl naší oporou a záchranou.

Rodině Čermákových, Porubkových, Římanových, Kučerových, Přikrylových, Pacholíkových, Míše Petráčkové a paní Fleišmanové za dlouholetou finanční podporu.

Josefu Lomskému za tvorbu propagačních materiálů.

Rodině Skůrových za dlouholetou finanční podporu, za zprostředkování televizní propagace a za nezměrnou zásobu pokladu pro děti.

Rodině Němečkových, Novotných a Ekrtových za zásobu pokladu pro děti a podporu našich terapeutů.

Panu Fekoňovi za zajištění tepla v našem areálu:-).

Rodině Poropatichových a veterinární ordinaci Anežka (Kladno, Petra Šulga) za veterinární služby.

Marcelce Poledne za zimní deky pro naše koníky.

Zuzce Dufkové za materiální pomoc administrativní i koňskou.

Hedvice Svobodové, Mileně Křížové a Bohumilu Dohnalovi za přípravu vánočních perníčků a punče.

Panu Zdarsovi, že na nás nikdy s dortem nezapomene:-).

Kačence a Pavlovi za starost o naše koníky.

Milošovi Raislerovi, Kristýnce a Michalovi Andrejskovým za jejich finanční podporu našim dětem.

Marku Gondovi za výrobu nádherných muzikoterapeutických nástrojů a Terce Kerle a Honzu Chromečkovi za pomoc při sestavování muzikoterapie.

Kamilu Karáskovi za neustálý servis našeho webu.

Martině Ježkové, Markétě Kudrnové a Irence a jejímu manželovi za zprostředkování publikování článků o hipoterapii.

Zahradnictví V kaštanu v Dačicích za dodání dýní na výtvarný program.

Peťovi Solařovi a mamince za ooobrovskou výpomoc při tvorbě výtvarného programu a při výrobě terapeutických pomůcek. Moc děkujeme!

Martině Asal za výrobu terapeutických pomůcek.

Panu Severovi, Danu Klotzovi, rodině Kalošových a Lucce Korejsové za pomoc při jednání s pojišťovnami.

Naším fotografům za dodávání nádherných fotek – Pagáčovi, Juroškovi, Špičkovi, Zázvůrkovi, Klárka Krátká a Brtníkovi.

Rodině Zamcových za dodávání koňských i psích terapeutů:-).

Děkujeme Martině Šterclové – to nelze vše vyjmenovat, ona bude vědět:-).

Ivaně Majárové a Danu Majárovi za finanční podporu našich psích terapeutů a za materiální administrativní pomoc.

Rodině Živčákové a Moravcové za půjčování pejsků na canisterapii.

Jitce a Vlastimilovi Tesařovým za zprostředkování grantů.

Paní Honuskové za zprostředkování grantů a právní pomoci naší organizaci.

Martině Asalové, Radce Podrázské, Míše Vlastníkové, Radmile Drozdové, Marcele Pávové, rodině Lukešové, Zdeňce Geršlové, chráněné dílně HANDicap Třebíč a Rotary klubu Telč a všem ostatním, na které jsme zapomněli 🙂 za darování terapeutických pomůcek.

Děkujeme Magdě Tamelové za bezpečný převoz našich koní.

Alence Brožové za výrobu canisterapeutických pomůcek.

Broně Krajíčkové za dlouholetou, milou a obohacující fyzioterapeutickou spolupráci.

Dále chceme poděkovat rodičům, kteří za námi neváhají přijet až z dalekých koutů země – vaší důvěry si moc vážíme.

Děkujeme našim dobrovolníkům – Kristýně Flenderové, Adélce Pfannové, Patriku Moravcovi, Barče Kunstovné, Jitce Moravcové, Petru Čapkovi, rodině Brůhových- vaše pomoc je opravdu nepostradatelná.

 

Největší odměnou pro nás jsou vaše podporující slova a vaše důvěra v naší práci. Mnozí z vás jsou našimi přáteli. Zde nemusíme jmenovat, však vy víte:-).

 

A za to vše, co se v letošním roce odehrálo (a bylo to vůbec možné), patří velký dík Jirkovi Kovářovi, sestře Daniele a Markétě Hlaváčové.

Všem děkujeme!

Váš mirákl