Hiporehabilitace

Ucelená rehabilitace člověka s postižením dnes zahrnuje prakticky všechny oblasti našeho života. Proto rehabilitací dnes míníme aktivaci člověka s postižením ve fyzické, psychické a sociální sféře.

Označení hiporehabilitace je zcela na místě, kůň jako terapeut může léčit všechny „složky“ našeho života. Proto hiporehabilitace je dnes oficiálně zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním postižením.

Hipoterapie (HT)

Obor hiporehabilitace. Metoda fyzioterapie využívající přirozenou mechaniku pohybu koně v kroku a pohybových impulzů při něm vznikajících, k programování motorického vzoru pohybu do CNS klienta, prostřednictvím balanční plochy, která je tvořena koňským hřbetem. Cíle dosahuje postupnou adaptací klienta na tento pohyb v průběhu terapie. Výsledkem je facilitace reparačních procesů na úrovní neurofyziologické a psychomotorické.

Více informací

Aktivity s využitím koní (AVK)

Obor hiporehabilitace, metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.

Více informací

Psychoterapie pomocí koně (PPK)

Psychoterapie pomocí koně je odvětvím hiporehabilitace, které se zaměřuje na léčebné ovlivnění duševních onemocnění.

Více informací

Parajezdectví

Obor hiporehabilitace, dříve pod názvem Sportovní ježdění handicapovaných. Jezdec se zdravotním postižením/oslabením/handicapem se s ohledem na svoje postižení za použití speciálních pomůcek či změněné techniky jízdy učí aktivně jezdit na koni, voltižním cvikům nebo vede koně v zápřeži, eventuálně se zúčastňuje sportovních soutěží.

Více informací

Věda a výzkum

C. H. Mirákl, o.p.s. je spolupracující pracoviště s biomechanickým oddělením FTVS UK a s Univerzitou Jana Amose Komenského.

Více informací

Zajímavé odkazy

Střediska věnující se praktickému provádění hiporehabilitace, které doporučujeme.

Více informací