Fond Pegas

O fondu Pegas

Nadační fond Pegas byl zřízen pro podporu rodin, pro jejichž dítě je hiporehabilitační pobyt pořádaný CH Miráklem důležitou a stěžejní rehabilitací ve smyslu rozvoje motorického i psychosociálního. U některých dětí je potřebná intenzita pobytů až 3 ročně a finanční náročnost je tedy značná. Cílem fondu je právě v těchto případech rodinám finančně odlehčit.

Pro koho je fond určen

Fond je určen pro rodiny ve složité sociální situaci, s dětmi do věku 15ti let, pro které je ze zdravotního hlediska důležitá účast na hiporehabilitačním pobytu pořádaným CH Miráklem.

Podání žádosti

Žádost nemá stanovený předepsaný formulář, je doporučené, aby obsahovala:

  1. Kontaktní údaje žadatele
  2. Jméno dítěte, na které příspěvek žádáte a popis jeho zdravotního stavu
  3. Důvod žádosti
  4. Proč je právě pro vaše dítě hiporehabilitační pobyt důležitý
  5. Požadovanou částku
  6. Fotku dítěte
  7. Datum, podpis, souhlas se zveřejněním žádosti pro naše sponzory

Uzávěrka žádostí a vyhodnocení

Žádosti je možné posílat průběžně. Fond má více aktivních dárců, od kterých příspěvky přicházejí v rozdílných časových intervalech, proto i uzávěrka žádostí je průběžná. Ohledně zařazení vaší žádosti budete vždy osobně informováni.

 

Vyplněné žádosti prosím zasílejte na email rezervace@chmirakl.cz, do předmětu emailu napište Fond Pegas – žádost. Děkujeme!