Certifikovaný kurz Hipoterapie u dětské mozkové obrny

Pro rok 2019 se kurz pro dostatečný počet zájemců otevíráme. Zatím je možné se na kurz stále přihlásit na emailu katerina.capkova@chmirakl.cz.

Celkový počet je 200 vyučovacích hodin včetně praktické části

Harmonogram kurzu:

I. Teoretická část

12. – 13.10.2019 MUDr.Zoran Nerandžič, MUDr. Jana Švandová

19. – 20.10.2019 Piafa Vyškov (Vyškov)

23.11. – 24.11.2019 MVdr. Dominika Švehlová, Mgr. Kateřina Čapková, Gabriela Lomská

7. – 8.12.2019 MUDr.Jana Kulichová, Mgr.Kateřina Čapková

Teoreticko-praktická část

13. – 17.1.2020        Mgr. Kateřina Čapková, Mgr. Monika Wimmerová, Bc. Jana     Podrápská (Bohuslavice)

16.5.2020                  Mgr. Monika Wimmerová (Kladno)

Praktická část

únor – srpen 2020 dle vašeho výběru ve střediscích CH Mirákl (Bohuslavice) a Piafa Vyškov (Vyškov)

Závěrečné zkoušky

15.8.2020 (Bohuslavice)

 

Anotace kurzu

Cílem kurzu je vytvořit ucelené vzdělání v oblasti hipoterapie, které by obsahovalo teoretické podklady v oblasti hipoterapie a dětské mozkové obrny a zároveň i praktickou část, kde by se účastník naučil klinické praxi v hipoterapii. Kurz přinese zejména odbornost do oboru hipoterapie a standardizuje v současné době velmi variabilní přístupy. Absolventi kurzu budou schopni samostatně provozovat hipoterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou, předávat své zkušenosti, vědomosti a dovednosti v souladu s novějšími poznatky z oboru hipoterapie.

 

Profil absolventa a získání odborné způsobilosti

Kurz je určen dle zákona 96/2004 Sb. Specializace ve zdravotnictví, Fyzioterapie pro držitele osvědčení fyzioterapeut a ergoterapeut.

Profil absolventa:

Absolvent certifikovaného kurzu Hipoterapie u dětské mozkové obrny bude připraven na výkon hipoterapie u diagnózy dětská mozková obrna.

Charakteristika výstupních vědomostí, dovedností a postojů, tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka certifikovaného kurzu získal/a odbornou zvláštní způsobilost:

 

Fyzioterapeut se specializací na hipoterapii u DMO je způsobilý k následujícím činnostem:

 1. Prakticky vykonává metodu hipoterapie u dětí od 3 měsíců do 21 let s dětskou mozkovou obrnou.
 2. Je schopen provést diagnostiku a sestavit následný dlouhodobý a krátkodobý plánu hipoterapie.
 3. Na základě diagnostiky je schopen vybrat koně pro daného klienta a zároveň zvolit vhodné proměnné faktory v hipoterapii tak, aby léčba byla co nejefektivnější.
 4. Je schopen vybrat si pro svoji činnost cvičitele koně, jeho vodiče a asistenta v hipoterapii, je schopen vodiče hodně korektně instruovat během terapeutické jednotky.
 5. Vede a školí studenty ve formách celoživotního vzdělání.

 

Více informací ohledně způsobilosti absolventa kurzu získáte u Mgr. Kateřiny Čapkové (garanta kurzu) na telefonním čísle +420 607 616 104 nebo na emailu katerina.capkova@chmirakl.cz.

Rozsah kurzu

Rozsah teoretické části kurzu: 60 vyučovacích hodin

 • Lektoři: Ludmila Švandová, MUDr. Zoran Nerandžič, MVDr. Dominika Švehlová, MUDr. Jana Kulichová, Mgr. Kateřina Čapková, Ing. Jana Podrápská, Jana Podrápská, Gabriela Lomská
 • Místo konání: Hospodářský dvůr Bohuslavice, Piafa Vyškov

Rozsah teoreticko-praktické části kurzu: 65 vyučovacích hodin

 • Lektoři: Mgr. Kateřina Čapková, Ing. Jana Podrápská, Mgr. Monika Wimmerová, Gabriela Lomská
 • Místo konání: Hospodářský dvůr Bohuslavice

Rozsah praktické části kurzu: 65 vyučovacích hodin

 • Lektoři: Mgr. Kateřina Čapková, Ing. Jana Podrápská
 • Místo konání: Hospodářský dvůr Bohuslavice, Piafa Vyškov

 

Cena kurzu: 29.500 Kč (možnost rozdělit na 2 splátky)

Max. počet: 10 účastníků

 

Učební plán

 

 

Teoretická část – základní moduly Počet hodin
Animoterapie a hiporehabilitace 7
Dětské mozková obrna 19
Kůň v hipoterapii 12
Hipoterapie u DMO 14
Terapeutické postupy 10
Administrace a managment 4
Rizika a bezpečnost 4
Celkem 70 hodin

 

 

Teoreticko-praktická část Počet hodin
Kineziolog. vyšetření v hipoterapii 10
Polohy v hipoterapii 10
Bezpečnost 5
Práce ze země 6
Jezdecký výcvik 20
SMS versus disociace

Kůň v hipoterapii

9

5

Celkem 65

 

Praktická část Počet hodin
Práce s klientem obecně 5
Vyšetření klienta 10
Práce s klientem u konkrétních forem DMO 50
Celkem 65

 

Způsob ukončení

 1. Test zahrnující teoretické poznatky z kurzu.
 2. Zpracovaná kazuistika během průběhu praktické části kurzu na jednoho klienta využívajícího hipoterapii a její obhajoba před komisí.
 3. Praktická zkouška u vybraného klienta – vyšetření, závěr vyšetření, návrh krátkodobého a dlouhodobého plánu, výběr koně, terénu a tempa jeho kroku pro vybraného klienta a následné předvedení hipoterapeutické jednotky v praxi.
 4. Praktická zkouška jízdy na koni a práce s ním.
 5. Absolvent obdrží certifikát opravňující k provozování hipoterapie u DMO.