Bezpečnostní řád provozu hiporehabilitačních pobytů

Hiporehabilitace jako každá léčebná metoda s sebou nese jistá rizika, která je potřeba minimalizovat (z naší, i vaší strany). Proto prosíme o dodržování níže uvedených pravidel:

 

HIPOTERAPIE

 • Ke koni je nutné přistupovat se svým dítětem vždy s vědomím fyzioterapeuta či vodiče koně, to samé platí při nasedání a sesedání klienta z koně. Rodič s dítětem vyčkává ve vyhrazené zóně, dokud nebude osloven fyzioterapeutem. Na rampu vstupuje dítě také až po svolení fyzioterapeuta.
 • Dítě by mělo mít na sobě ideálně přiléhavé neklouzavé oblečení a kalhoty s dlouhými nohavicemi. Při teplém počasí je z terapeutického důvodu vhodné jezdit bez bot. Pozor na holínky, při sedu na koni padají dětem z nohou. Nevhodné jsou klouzavé materiály jako šusťákové kalhoty, bundy a materiály nepoddajné, neumožňující kontakt s koňským hřbetem – rifle apod.
 • Dítě během terapie nesmí mít bonbón, žvýkačku či jakékoli jídlo a pití. Pokud je to v dané chvíli nutné, bude jednotka přerušena na potřebnou chvíli sundáním dítěte z koně.
 • Rodič má právo se terapie zúčastnit. V ideálním případě jde vedle koně na straně fyzioterapeuta. Ve výjimečných případech – při nutnosti polohování či nastavení klienta může být rodič vyzván fyzioterapeutem, aby šel z druhé strany koně a dle instrukcí dítě „polohoval.“ Za jištění dítěte během terapie odpovídá vždy fyzioterapeut, v případě, že nastane nestandardní situace, tuto řeší. V některých případech je nutné terapii vést v nepřítomnosti rodiče. V případě účasti rodiče na terapii je vždy nutné, aby měl pevnou, uzavřenou obuv a vhodné oblečení.
 • Helma je v hipoterapii povinná. Z terapeutických důvodů (zvláště u menších dětí) může být někdy nevhodná, a to především u dětí se špatnou kontrolou hlavy a tím vznikající nestability atlanto-occipitálního skloubení. O vhodnosti helmy právě pro Vaše dítě budete informováni na vstupním vyšetření. Pokud je fyzioterapeutem usouzeno, že helma je pro Vaše dítě vhodná, vždy si ji na začátku terapie připravte. Pokud nevlastníte helmu, bude vám zapůjčena (vždy jsou připraveny na začátku hipoterapeutické trasy).
 • Během hipoterapie (kdy dítě není na koni) je nutné mít dítě neustále pod dozorem a dohlížet na to, aby svým chováním nenarušovalo průběh terapie ostatních dětí a nezneklidňovalo koně. Zároveň během celého dne je nutné dodržovat pravidla areálu a nevstupovat bez dovolení do stájí a na jízdárnu či do kryté haly.
 • Krmení koně během dne či po hipoterapeutické jednotce je možné po domluvě s trenéry koní.

 

ČIŠTĚNÍ KONÍ

 • Je třeba předcházet situacím, ve kterých by se kůň mohl leknout např. při prudkých pohybech nebo v nezvyklých situacích.
 • Na ranní čištění je nutné chodit v pevné obuvi, možné je přijet i s kočárky. Terapie se mohou zúčastnit i rodiče, podmínkou je opět pevná obuv. Koně je možné čistit bez dozoru fyzioterapeuta (pouze s dohledem trenéra koní) vyjma kopyt. U těch vždy pomáhá personál. Koně je nutné vždy obcházet zepředu, v žádném případě se rodič s dítětem nesmí pohybovat za koňskou zádí. V případě potřeby vždy osloví s pomocí personál.
 • Během čištění je třeba se chovat tiše, neběhat, nekřičet. Nehladit a ani jinak nepřijít do kontaktu s cizími koňmi, kteří jsou v areálu taktéž ustájeni.
 • Ke koni při ranním čištění je možné vstoupit až se svolením cvičitele nebo odpovědné osoby a za jeho přítomnosti
 • Pokud bude dovoleno dítěti/rodiči koně odvést, je zakázané vodítko si obmotávat kolem ruky.

 

CANISTERAPIE

 • Canisterapie je vedena skupinovou či individuální formou. Rodič se opět terapie může zúčastnit, prosíme však – pokud to není nutné či terapeutem stanoveno jinak, o minimální zásah do terapeutické jednotky.
 • Jedná se o aktivní cvičení, proto je vhodné přiléhavé a volné oblečení (ne rifle).
 • Děti často hladí psi i nohama, proto jsou punčocháče nevhodné a doporučujeme ponožky.
 • U skupinové canisterapie v hale je nutné mít pevnou obuv a vhodné sportovní oblečení.
 • Vítáme, pokud bude mít dítě s sebou jakékoliv pamlsky pro psy.
 • Canisterapeutické psy, kteří jsou uvázáni, není dovoleno hladit. Pokud však pes se prochází volně po areálu, můžete ho hladit bez omezení. Prosíme pejsky nekrmit, pouze se svolením našich trenérů.

 

VÝTVARNÝ PROGRAM  A  MUZIKOTERAPIE

 • Rodič je na těchto skupinových aktivitách vítán.
 • Pokud se nezúčastní, dítěti se plně věnuje personál, prosíme však o upřesnění rizikových aktivit dětí (nenadále odcházení z aktivit, vyvolání nepřiměřené reakce při hlasitější hudbě apod.)

 

 

Eliminace rizik je naší hlavní prioritou léčby a tu provádíme následujícím způsobem:

 • Koně podstupují pravidelný výcvik a výchovu s moderními přístupy práce ze země, koně jsou naučeny úlekovým reakcím a k tomu je přizpůsobeno i vedení koně (vodič a terapeut na stejné straně koně)
 • Stejně tak naši psi absolvují pravidelný výcvik zaměřený na canisterapeutické dovednosti
 • Veškerý personál je před pobytem plně proškolen v bezpečnosti práce
 • Pro děti máme k dispozici bezpečností přilby

 

!!! Důležité upozornění

Hiporehabilitační pobyt je pro dítě velmi náročnou aktivitou, jejíž efekt doznívá ještě 14 dní po jeho ukončení. Proto velmi doporučujeme, aby dítě bylo těchto 14 dní bez náročných či intenzivních rehabilitačních procedur. Zejména pokud po ukončení pobytu zpozorujete na dítěti únavu, špatnou náladu, plačtivost apod., dopřejte mu maximální odpočinek a hodně spánku. Děkujeme.